Yetişkin Seminerleri (özel) içeriğine geri dön

2012 Bayrampaşa Eğitim Seminerleri

10. Dönem Seminer Başlıkları: Osmanlı’dan Günümüze İslamcılık-1

2012 Güz Dönemi (15 Kasım 2012–24 Ocak 2013)

Not: Bu çalışmada İsmail KARA’nın “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” isimli eserinin ilk iki kitabı temel alınmıştır. Kitabın ilk iki cildi Risale ve Dergâh yayınlarından çıkmıştır. 3. cilt ise Pınar yayınlarından çıkmıştır.

 

 

KONU BAŞLIĞI

ANLATAN

TARİH

1 Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Hikmet DÜNDAR

15 Kasım 2012

2 Şeyhülislam Musa Kazım Savaş KABAOĞLU

22–29 Kasım 2012

3 Said Halim Paşa İsmail HASANOĞLU

6–13 Aralık 2012

4 Seyyid Bey Tayfun NASUHBEYOĞLU

20 Aralık 2012

5 Ferit Kam Abdullah AKİN

3 Ocak 2013

6 Mehmed Ali Ayni Abdullah AKİN

10 Ocak 2013

7 İskilipli Mehmed Atıf Tayfun NASUHBEYOĞLU

17 Ocak 2013

8 Babanzade Ahmed Naim Mesut ONAT

24 Ocak 2013

 

9. Dönem Seminer Başlıkları İslam Klasikleri

2012 Bahar Dönemi (6 Mart–29 Mayıs)

 

KİTABIN İSMİ YAZARI YAYINEVİ ANLATAN Sunum Tarihi
 1. Ahlak-ı Alai Kınalızade Ali Efendi İz/Klasik Mustafa ÇOLAK 6 Mart 2012
2. El-Milel ve’n-Nihal – İslam Mezhepleri Eş-Şehristani  Ensar Neşriyat Tayfun NASUHBEYOĞLU 13 ve 20 Mart 2012
3. Fıkhu Ekber İmam Ebu Hanife   Mustafa AKSOY 27 Mart 2012
4. Erdemli YolEz-Zeri’a ilâ mekârimi’ş şeri’a Ragıp El-İsfahani İz Yayıncılık Abdullah AKIN 3 Nisan 2012
5. El- i’tisam Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem İmam şatibi  Kitap Dünyası Savaş KABAOĞLU 10 ve 17 Nisan 2012
6. Kuşeyri Risalesi  Abdülkerim Kuşeyri Dergâh Yayınları İsmail HASANOĞLU 24 Nisan ve 8 Mayıs 2012
7. Doğuş Devrinde Tasavvuf Kelabazi  Dergâh Yayınları Fatme TUNÇ 15 Mayıs 2012
8. Kitâbü’z-Zühd İmam Ahmed b. Hanbel İz Yayıncılık Hikmet DÜNDAR 22 Mayıs 2012
9. Hz. Peygamber’in Edep ve Ahlakı Ebu’ş-Şeyh el-İsbehânî İz Yayıncılık Çetin UYGUN 29 Mayıs 2012

 

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.