TARİHİ YARIMADA GEZİ KILAVUZU / SÖZLÜĞÜ

bu bölüm yapım aşamasındadır.

HAZİRE, MEDFUN, TÜRBE, Nİ’ME’L CEYŞ, BANİ,

KÜLLİYE, DAR’UL HADİS, MUVAKKİTHANE, İMARETHANE, SİBYAN MEKTEBİ

KAGİR, KÜFE TAŞI, FEVKANİ, CÜMLE KAPISI, SON CEMAAT, KİTABE,

KETHÜDA, SERDEBBAĞ

ÇEŞMENİN UNSURLARI AYNA, TEKNE, KİTABE,

SEBİL, SARNIÇ, MAKSİM / MAKSEM, MEYDAN ÇEŞMESİ, DUVAR ÇEŞMESİ, ÇATAL ÇEŞME

RESTORASYON, REKONSTRÜKSİYON

https://islamansiklopedisi.org.tr/catal-cesmeler

https://www.zdergisi.istanbul/makale/mimari-susleme-ve-kitabelerine-gore-istanbul-cesmelerinin-donemsel-ozellikleri-105