04 Aralık 2023
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kulluk ve Sorumluluk Bilinci Programı

 

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kuralla (ayrıntı için tıklayınız) 2. Dersin İçeriği 3. Tavsiyeler  (ayrıntı için tıklayınız)
2.1. Kur’an-ı Kerim
2.2. Kulluk ve Sorumluluk Bilinci Programı
2.3. İlmihal/Genel Kültür

1. Konu: Tevhit / Ezber Ayeti: 51/Zariyat 56

2. Konu: İbadet Kavramı / Ezber Ayeti: 6/Enam 162

3. Konu: Yaratılışta İtidal ve DengeEzber Ayeti: 22/Enbiya 22

4. Konu: İbadet Salih Amel / Ezber Ayeti: 4/Nisa 124

5. Konu: Takva / Ezber Ayeti: 3/Al-i İmran 31 /102

6. Konu: İhlas Kavramı / Ezber Ayeti: 15/Hicr 40

7. Konu: Dua ve Tevbe / Ezber Ayeti: 2/Bakara 186

8. Konu: Akletmek ve Kulluk / Ezber Ayeti: 67/Mülk 10

9. Konu: Güzel Ahlak / Ezber Ayeti: 68/Kalem 4

10. Konu: Hikmet Kavramı / Ezber Ayeti: 2/Bakara 269

11. Konu: Diğerkâmlık /İsar / Ezber Ayeti: 59/Haşr 9

12. Konu: İdeal Sahibi Olmak / Ezber Ayeti: 11/Hud 112

13. Konu: Ümmet Bilinci / Ezber Ayeti: 2/Bakara 143

14. Konu: İbadetten Alıkoyan Sebepler-I  Ezber Ayeti: 2/Bakara 81

15. Konu: İbadetten Alıkoyan Sebepler-II  Ezber Ayeti: 12/Yusuf 53

16. Konu:Büyük Günahlar  Ezber Ayeti: 31/Lukman 13

17. Konu:Kulluk ve Sorumluluklarımız-I  Ezber Ayeti: 39/Zümer 10

18. Konu: Kulluk ve Sorumluluklarımız-II  Ezber Ayeti: Şuara 214

19. Konu:Kulluk ve Sorumluluklarımız-III  Ezber Ayeti: 15/Hicr 21

20. Konu:Kulluk ve Sorumluluklarımız-IV  Ezber Ayeti: 24/Nur 62

21. Konu:İtaat  Ezber Ayeti: 4/Nisa 59

22. Konu:Nefis Tezkiyesi  Ezber Ayeti: Şems 9-10

23. Konu:Dinin Direği  Ezber Ayeti:11/Hud 87

24. Konu:Mali İbadet  Ezber Ayeti: 3/Al-i İmran 92

Not: Yukarıdaki program Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformunun Hazırladığı Programdan alıntılanmıştır.

 

2. Dersin Açıklaması

2. 1. KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim tecvitli okumaya dikkat edilir.

Kur’an-ı Kerimden ezber alınır.

2. 2.  Kulluk ve Sorumluluk Bilinci Programı

Muallim/e ders öncesi mutlaka kaynak kitap ve birkaç tefsirden bakmalı ve öğrencinin yaşı ve kapasitesi gözetilerek aktarılmalıdır.

Öğrenci kapasite ve durumu gözetilerek kaynaklardaki bölümlerin öğrenciler tarafından okunması tavsiye edilir.

Muallim/e gerekli kısa notlar almalıdır.

Sureden çıkarılacak ders ve ibretleri önceden yazılı olarak not etmelidir.

Kütüphanede konu ile ilgili kaynak eserler bulundurulmalıdır.

Öğrenciler okudukları metni irticalen veya metne bakarak anlatması teşvik edilmelidir.

Derslerde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.

Günümüz için çıkarılacak ders/ibret öğrencilerle birlikte çıkarılıp yazılacak

Temel kavramlarla ilgili çalışmalara dikkat edilmesi

İşlenilen konu ayetlerden çıkarılacak mesajın öğrencilerle müzakere edilerek belirlenmesi

Öğrencinin dersi dinlemesi, katılımı sürekli olarak takip edilecek, grafikte düşüş olduğunda farklı bir yöntem izlenmelidir.

 

2. 3. İLMİHAL/ GENEL KÜLTÜR

Dersin sonunda 10-15 dakika ilmihal konusuna zaman ayrılır.

Son ders olduğu için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları da konuşturabilecek anlatımlar önemsenmelidir.

Genel kültür dersleri başlıkları sadece bir öngörüdür. Duruma göre ders süresinin bir kısmı soru cevap, ilmihal veya serbest tartışma olarak değerlendirilebilir.

 

2.3.1. Örnek şahsiyetler (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.2. Kitap tahlili (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.3. Ülke tanıtımı (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.4. Medya Okuryazarlığı (Eleştiri/Analiz) (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.5. El becerileri

Bir cevap yazın