05 Aralık 2023
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

5. Maun Suresi

. Kur’an-ı Kerim

1.

2.

2. Maun Suresinin Tefsiri

2.1. HEDEF

1- İman ettiğini söylediği halde imanının, inancının kurallarını yerine getirmekte titizlik göstermeyen insanların ahlakında meydana gelen olumsuz etkiler

2- Allah’a ve ahiret gününe iman etmek aynı zamanda güzel hasletlere sahip olmak gerektiğinin kavranılması.

3- Ahirete iman etmeyenler hayatlarında en temel insani yardımdan bile geri dururlar. Bu surede yetim ve yoksullar üzerinden örnek verilmiştir.

4- İyilik ve adalet her zaman başkaları görse de görmese de karşılığını yalnız Allah’tan bekleyerek gerçekleştirilmelidir. Irkı, dili, dini, cinsiyeti, konumu, ne olursa olsun adaletten ayrılmamalıyız.

5- Başkaları gördüğünde yada duyulacağını bildiği işlerde iyilik yapıp kimsenin bilmediğinde iyilik yapmamak ikiyüzlülüktür.

 

Not: Tevhid ve adalet dinin iki kanadıdır. Bunlardan biri kırıldığında, diğeri işlevini ifa edemez. Bu sure, insanlara karşı sorumluluğun Allah’a karşı sorumluluktan ayrı düşünülmemesi gerektiğini telkin eder. Eğer kişi insanlara olan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa ibadet bir gösteriden ibarettir: ‘Yazıklar olsun (böyle) ibadet edenlere!’ Bunun anlamı şudur: İbadetler Allah iile kul arasında gerçekleşiyorsa da, ibadetlerin gayesi kulun diğer insanlarla ilişkilerine yansımak zorundadır. Zira ibadetin yararı Allah’a değil insanadır. Zaten ibadetin meyvesi de budur. (Mustafa İslamoğlu, Hayat kitabı Kur’an Kısa Sureler, Düşün yayıncılık  S: 256)

 

2.2. ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR

Maun, an salatihim sâhun, riya,

 

2.3. ETKİNLİK-YÖNTEM//MATERYALLER

Bir cevap yazın