24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Çocuklar İçin Peygamberim Bilgi Yarışması–1

Aşağıdaki sorular ilköğretim (ilkokul, ortaokul) seviyesinde hazırlanmış ve sorulmuştur.  

Tayfun NASUHBEYOĞLU Nisan 2006 İstanbul

1 Boykot bitmiş, Müslümanlar rahat bir nefes almışlardı. Boykotun bitiminden birkaç ay sonra Sevgili Peygamberimizi çok üzen peş peşe iki önemli olay oldu: Dışarıdaki yardımcısı amcası Ebu Talib ve evdeki yardımcısı eşi Hazreti Hatice’nin ölümleri. İkisi de en zor günlerinde onu yalnız bırakmamış ve ona çok büyük destek olmuşlardı. Dar günlerinin sığınak noktasıydı her ikisi de. Üzüntü içerisinde “Bu günlerde ümmetimin üzerine gelen bu iki musibetten hangisine yanacağımı bilemiyorum.” dedi.
İslam Tarihinde Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in çok kısa ara ile peşpeşe öldüğü yıla ne ad verilir?
2Hazreti Muhammed (sas.), düşünmek ve dua etmek için Mekke’ye beş kilometre uzaklıkta Hira mağarasına giderdi. Burayı kendine sığınak edinmişti. Hira Mağarasının bulunduğu dağ öyle yüksekti ki, dağın zirvesinden Kâbe dahil Mekke’nin her tarafı görülürdü. Dağın sessizliğine sığınır ve burada günlerce kaldığı olurdu.
Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında bu mağarada inmişti.
 
İnen ayetler Alak Suresinin ilk beş ayeti idi.
Allah bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır:
Oku!
Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı alaktan yarattı.
Oku, çünkü senin Rabbin çok cömerttir.
O, insana yazmayı ve bilmediğini öğretendir.
Peygamberimize ilk vahyin geldiği ve üzerinde Hira Mağarasının bulunduğu dağın adı nedir?
3Sevgili Peygamberimiz, evlatlığı Zeyd’le birlikte Mekke’ye altmış kilometre uzaklıkta olan komşu bir şehre gitti. Amacı Mekke’deki sıkıntılardan biraz uzaklaşmak ve farklı kimselere İslam’ı anlatmaktı.
Peygamberimiz, bu komşu şehirde toplananlara Allah’ın varlığını ve birliğini, kendisinin onun son peygamberi olduğunu anlattı. Meydanda toplananlar büyük bir tepki göstererek Peygamberimize ve Zeyd’ e hakaret ettiler. Köle ve çocuklar, Peygamberimizi ve Zeyd’i taş yağmuruna tuttu. Zeyd, atılan taşların Peygamberimize isabet etmemesi için kendini siper ediyordu. Düşe kalka uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Atılan taşların yaraladığı yerlerden kan akıyordu. Ayakları yaralanan Peygamberimiz yere oturuyor, yürümeye başlayınca, onları tekrar taşlıyor ve gülüşüyorlardı. Peygamberimiz, o durumda bile kendisine bu kötü günü yaşatanlara bile beddua etmedi. Çünkü o, bir rahmet ve sevgi peygamberiydi.
Peygamberimizin İslamı davet etmek için gittiği ancak taşlandığı bu şehrin adı nedir?
4Müslümanlıktan önceki döneme denir. Bu dönemde insanlar kötü bir hayat yaşıyordu. Güçsüz ve yoksullar köle yapılıyor, toplumdan dışlanıyordu. Komşuluğa önem verilmiyor, insanlar birbirine güvenmiyordu. Kadına değer verilmiyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. İnsanlar putlara tapıyor ve sapık inanışlara yöneliyordu. O dönemin tanıklarından ikisi yaşadıklarını şu sözlerle anlatmışlardır:
“Biz, bilgisizlik ve barbarlık içinde yaşıyorduk. Putlara tapıyor, ahlaksızlık yapıyor, akrabalarımızla kavga ediyorduk. Komşuluk haklarına hiç önem vermiyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu.”
Yukarıda özellikleri kısaca verilen Müslümanlıktan önceki döneme ne ad verilirdi?
5Sevgili Peygamberimiz, bir yandan sıkıntılara aldırmadan İslam’ın çağrısını insanlara ulaştırmaya çalışırken, diğer yandan Müslümanların huzur ve barış içinde yaşayabileceği yeni bir yurt arayışını da sürdürüyordu.
Peygamberimiz, bir gün Medine’den gelen bir grup insanla karşılaştı. Onlara İslam’ı anlattı. Onlar da Müslüman oldular. Müslüman olan bu insanlarla gelecek hac mevsiminde buluşmak üzere anlaşıp ayrıldılar. Ertesi yıl bu gruba altı kişi daha eklenmiş ve on iki kişi olmuşlardı. Hac mevsiminde Mekke’ye gelip sözleştikleri yerde gizlice buluştular. Peygamberimiz, Müslüman olan bu on iki kişiden, “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına ve kötü kadınlarla birlikte olmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, başkalarına iftira etmeyeceklerine” dair söz aldı. Bir yıl sonra yine aynı yerde buluşmak üzere sözleşip ayrıldılar.
Peygamberimizin Medineli Müslümanlarla görüştüğü bu tepenin adı nedir?
6Sevgili Peygamberimiz, Medine’ de ilk iş olarak bir cami yaptırdı.
Cami, Müslümanların hayatında sadece ibadet edilen bir yer değildi. Aynı zamanda Müslümanların sohbet ettikleri, gerektiğinde kimsesiz ve yoksulların barındığı, kutlu bir yerdi. Cami, aynı zamanda bir eğitim kurumuydu. Müslümanlar, günlük hayatta karşılaştığı sorunları da burada konuşup karara bağlardı.
Müslümanlar arasında mescidlerin önemli bir yeri vardır. Bu mescidlerden üç tanesi ise daha özel bir yere sahiptir. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi ve Mekke’de bulunan Mescid.
Mekke’de Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescide ne ad verilir?
7Dedesiyle, iki yıl hiç ayrılmadan yaşamışlardı. Her yerde birlikteydiler. O olmadan yemeğe oturmazdı. Her gittiği yerde onu, başköşeye oturturdu.
“Abdulmuttalib öldü.” diye bir ses duyuldu. Ev halkı ağlıyordu. Muhammed’i arayan gözler, onun bir köşede sessizce oturup ağladığını gördü. Bu haber herkesten çok Muhammed’i üzmüştü. Çünkü o, dedesini babası gibi seviyordu. Dedesi Abdulmuttalib o kadar sıcak davranmıştı ki, anne ve babasının yokluğunu ona hissettirmemişti.
Muhammed içli içli ağlıyordu. Sırtına dokunan bir elle kendine geldi. Dönüp baktığında amcasını gördü. Amcası, elinden tutarak onu ayağa kaldırdı. Başını okşadı ve “Deden seni bana emanet etti.” dedi. Bunun üzerine Muhammed de amcasının boynuna sarıldı.
Peygamberimizin bu amcasının ismi nedir?
8Sevgili Peygamberimiz, bütün Müslümanların birbirleriyle kaynaşması gerektiğini biliyordu. Çünkü zorlukları ancak bu şekilde yenebilirlerdi. Mekke’den hicret eden Müslümanları, Medine’de karşılayan ve onlara yardım eden Müslümanlara Ensar adı verildi. Hicret eden Müslümanlar Medine’de gurbetteydi. Her şeylerini Mekke’de bırakmışlardı. Bazısı eşini, çocuğunu; bazısı da malını, mülkünü orada bırakmıştı. Peygamberimiz, Ensarla Mekkeli Müslümanları kardeş ilan etti. Herkes kendisine bir kardeş seçti. Kardeşler belli olunca Mekkeli Müslümanlar sıkıntıdan kurtulmuş, Ensar ise zor durumda olanlara yardım etme mutluluğunu yaşamıştı.
Böylece Peygamberimiz, Müslümanların dayanışma içinde olmalarını, iç ve dış düşmanlara karşı her yönden güçlü bir toplum olmalarını sağlamıştı.
Mekke’den Medine’ye imanları gereği hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
9Peygamber Mescidi yapılırken Sevgili Peygamberimizin isteği üzerine yanına yatılı bir bölüm eklendi. Burası bir okuldu ve öğretmenleri Peygamberimizdi. Müslümanlar, Kur’an’ı ondan öğreniyor, kendilerini her konuda yetiştiriyorlardı. Bir taraftan öğreniyor, diğer taraftan da öğretmek için hazırlanıyorlardı.
Mescid’i Nebevi’nin bitişiğinde yapılan bu okula ne ad verilir?
10Sevgili Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe tarafından saldırıya uğrama tehlikesi geçirdi. Ebrehe’nin amacı Kâbe’yi yıkarak ticareti ele geçirmekti. Sayıca çok güçlü olan ordusuyla saldırı emri verdi. Ancak o anda bir mucize gerçekleşti. Gökte kuş sürüleri belirdi.  Kuşların ağız ve gagalarında taşlar vardı. Attıkları taşlarla Ebrehe’nin ordusu darmadağın oldu. Böylece Allah Kâbe’yi korumuş oldu.
Kur’an’da bu olay hangi surede anlatılır? 
Cevapları görmek için bakınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.