24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Bilgi Yarışması-2

Hazırlayan: Tayfun NASUHBEYOĞLU / Köse

SORU–1 (10- Puanlık)
KURAN BİLGİSİ
“Gerçek şu ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik. Hani onlar sabah vakti erkenden ve kimseye haber vermeden bahçeyi mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi.
Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp gelen bir bela onun üstünü sarıp kuşatıverdi. Sonunda bahçe kökünden kuruyup kapkara kesildi.
Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler. Eğer ürününüzü devşirecekseniz erken kalkın. Derken aralarında fısıldaşarak çıkıp gittiler. Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşınıza çıkmasın.
Bahçeyi görünce “muhakkak biz gideceğimiz yeri şaşırmışız” dediler. “Hayır! Biz, bütün servetimizden yoksun bırakıldık.“
İçlerinden mutedil olan biri dedi ki: “Ben size dememiş miydim? Allah’ı tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?”
Dediler ki: “Rabbimiz, seni tesbih eder yüceltiriz; gerçekten bizler zalim olanlar mışız?”
Yukarıda 68.surede kıssası geçen bahçe sahipleri hangi surede yer almaktadır?
SORU–2 (10- Puanlık)
YAZAR
1928 yılında Philadelphia’da doğdu. Dilbilimci. 1955’ten itibaren yayınladığı çalışmalarıyla “üretici-dönüşümsel dilbilgisi” denen dilbilim kavramının kurucularından oldu. ABD’nin Vietnama yönelik harekâtına aktif bir şekilde karşı çıkmasıyla muhalif bir kimlik kazandı. Daha sonra ki yıllarda Ortadoğu-Filistin konusunda ABD-İsrail işbirliğini ve saldırganlığına daha sonra da ABD’nin Latin Amerika poitikasınına yönelik olarak yaptığı eleştirilerle muhalif kimliği iyice belirginleşti. Halen ABD üniversitelerinde ders vermeye devam etmektedir. Türkiye’de yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır. ABD Terörü, Kader Üçgeni, Demokrasi gerçek hayal…
Yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığımız ABD’li muhalif yazarın tam adı nedir?
SORU–3 (10- Puanlık)
GÜNCEL
11 Eylül’de ABD’ye karşı yapılan saldırı dünya gündemine bomba gibi düştü. 11 Eylül saldırıları ile birlikte özellikle ABD’nin İslam düşmanlığı iyice gün yüzüne çıktı. Hatta Bush ağzından kaçırarak buna Haçlı seferi deme gafletinde bulundu.
ABD’nin çıkarlarına aykırı kişi, grup ve devletler bir anda terörist listesine alındı. 11 Eylül saldırıları sonrası ilk hedef Afganistan oldu. ABD günlerce masum Afgan halkına bomba yağdırdı. Sonunda Taliban; yönetimi bıraktı.
ABD askerleri ve Türkiye’nin de destek verdiği, ırz düşmanı General Reşit Dostum işbirliği ile 3000–4000 kadar Taliban esiri, çöle götürülerek kurşuna dizilmiş ve hatta üzerlerine kimyasal maddeler dökülerek feci şekilde can vermiştir. Bu vahşet ve katliam olay 21.yüyyılda dünyanın gözleri önünde cereyan etmesine rağmen hiç kimseden maalesef ses çıkmamaktadır. Ve bizler bu olayları çok sonradan öğrenebiliyoruz. (14-15 Haziran 2002 günkü TV ve gazeteler)
Dünyayı hizaya sokmayı amaçlayan ABD’nin insanlığa kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey getirmediği Reşit Dostumla işbirliği kurarak yaptığı katliamla bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
ABD güçleri, esir aldıkları bir kısım Taliban esirlerini ise, savaş suçlusu muamelesi yapmayarak insanlık dışı bir yöntemle Küba topraklarında bulunan ancak statüsü olmayan bir üsse götürdüler.
ABD’nin Taliban esirlerini götürdüğü bu üssün adı nedir?
SORU–4 (10- Puanlık)
GÜNCEL
Mayıs ayı içerisinde bir sivil toplum kuruluşu Sain Lazare Garı’nın girişine dünya haritası yerleştirdi. Haritanın üzerine basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ülkelerin etkili kişilerinin fotoğraflarını koydu.
Basın özgürlüğünün olmadığı ülkeler arasında -doğal olarak- Türkiye’de vardı. Fotoğraf olarak ise Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU ’ nun fotoğrafı konuldu. Türkiye bölümüne bir generalin konması Türkiye’yi kimlerin yönettiği konusunda herkesin ittifak ettiğini ortaya koydu.
Yukarıda bahsedilen olayda Türkiye bölümüne Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU’nun resmini yerleştiren sivil toplum örgütünün adı nedir? Bu sergi hangi ülke garında sergilenmiştir?
SORU–5 (10- Puanlık)
GÜNCEL
Fransa’da Nisan ayı içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turunda büyük bir başarı sağlayan basının tanımlamasıyla aşırı sağcı lidere karşı büyük bir yıpratma kampanyası başlatıldı. Özellikle İsrail lobisi bu yıpratma ve antipropaganda da başı çekti. Bütün gruplar Jack Chirac’ı destekleme kararı aldı. Sonuçta 2. Turda Chirac büyük bir farkla seçimi kazandı.
Batıda mevcut sisteme alternatif olabilecek ekoller, kutsadıkları demokrasiyi çiğnemek pahasına gelişmelerine engel olunarak tehlike arz etmeleri önlenir. Batıda bu yüzden gerçek bir muhalefet ve sisteme alternatif örgütlenme yoktur.  Batının çifte standardı daha önce de Avusturya seçimlerinde görülmüştü.
Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden aşırı sağcı liderin tam adı nedir?
SORU–6 (10- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR
Örgütlü politik Siyonizm’in kurucusudur. Kendisi Macaristanlı bir Yahudi’dir.  Hukuk alanında öğrenim görmüş olmasına rağmen, yazma konusundaki yeteneği sayesinde bir gazetenin Paris muhabirliğini yaptı.
Düşüncelerini 1895 yılında yayınladığı Judenstaat  (Yahudi Devleti) adını verdiği kitabında sistemleştirdi. Ona göre Yahudiler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tek bir halktırlar ve her devirde ve her yerde işkence ve zulümlere uğramışlardır. İçinde yaşadıkları toplum içinde eritilememişlerdir.  Çözüm Yahudi Devleti kurmaktadır. Bunun içinde en uygun yer Filistin’dir.
27 Ağustos 1897 tarihinde Basel kentinde I.Dünya Siyonist Kongresini topladı. Bu toplantıda çok önemli kararlar alındı.
Yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığımız örgütlü politik Siyonizm’in kurucusu kimdir? Ve 1.Dünya Siyonist Kongresi hangi Avrupa ülkesinde yapılmıştır?
SORU–7 (20- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR (Kur’an)
İslam dini üç temel esas üzerine kurulmuştur.
Bunlar Allah’ın Birliği, Nübüvvet ve Ahiret’tir. Bütün resuller içinde yaşadığı toplumu bu üç temel dinamiklere davet etmişlerdir.
“Size azap gelip çatmadan Rabbinize dönün. O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.” (39/54) “Onları yaklaşmakta olan güne karşı uyar; zalimler için ne koruyucu bir dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır.”(40/18)
Kur’an, tekrar tekrar insanlara kıyametin uzak olmadığını, ölümün her an olabileceğini hatırlatarak sorumluğa çağırır. Kıyamet günü insanoğlu, dünyada yaptıklarının hesabını vermek üzere sorguya çekilir. Herkese bir kitap verilir.
Bir kısım insanlara kitabı sağdan, bir kısım insanlara ise kitabı soldan verilir.
Kur’an’da kitabı sağdan ve soldan verilen ashaba ne ad verilir?
SORU–8 (10- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR (Kur’an)
Kur’an’da birçok peygamberin kavimleri ile olan mücadelesi anlatılır. Bu kavimlerin ortak özellikleri puta tapmaları; dolayısıyla Allah’a şirk koşmalarıydı.
Put, insanları sömürenlerin arkasına gizlendiği bir olgudur.  Putlar için kurbanlar verilir. Putlar adına insanlar cezalandırılır. Halbuki bu putların bazıları geçmişte Salih kimselerdir. Ancak Şirk düzenlerinin devam etmesi için mutlaka bu tür dinsel ya da dinsel olmayan puta tapınmaların olması zorunluluktur.
Günümüz dünyasında putlar, ya geçmişte olduğu gibi ya da şekil değiştirerek varlıklarını korumaktadırlar. İnsanların zihinlerindeki putlar ise görünen putlardan daha tehlikelidir.  Günümüzde futbol, müzik, makam, kadın vs birçok olgu putlaşabilmektedirler.
Kur’an’da görünen putlardan bazılarının adları geçmektedir.
Bal putu ve Nasr putu hangi peygamberler kıssasında geçmektedir? (İki peygamber adı yazılacak)
SORU–9 (10- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR (Sinema)
Bir önceki Ramazan ayında ve bu Ramazan ayında günde iki kez olmak üzere Kanal-7 televizyonu İran yapımı bir dizi yayınladı. Dizi büyük bir beğeni topladı. Film, Kur’an-ı Kerimdeki bir sureye ve Vatikan kaynaklarına dayanılarak çekilmiş.
Filmde putlara tapan bir topluluk içinde iman eden gençlerin mücadelesi anlatılmaktadır. O dönemde Roma İmparatorluğu putlara tapmaktaydı. İseviliği kabul eden halka karşı büyük bir baskı uygulanıyordu. Böyle bir ortamda şehrin ileri gelen yöneticilerinden bir kısmı Tek Allah inancını kabul ederek iman etmişlerdi. İmanlarını gizleyen bu genç yiğitler Roma kralı Hadriyanus’un Philedelphia şehrini ziyareti sırasında kralın huzurunda Tek Allah’a iman ettiklerini ve putları reddettiklerini haykırırlar. Zindana atılan genç yiğitler iman eden bir üst rütbeli askerin yardımıyla kaçmayı başararak bir mağaraya sığınırlar. Mağara da çok uzun bir süre uykuya dalarlar. Sonunda Allah’ın izni ile uyanırlar. Bu uzun uyku döneminde Roma imparatorluğu İseviliği kabul etmiş ancak putperest inançlarını bu yeni dine bulaştırarak saf Tevhid inancını bozmuşlardır.
Mağara arkadaşları da denilen filminin yönetmeni Frazullah SILAHSHUR ‘dur.
Dizi film daha sonra atlas pazarlama tarafından CD ortamına aktarılmıştır. Piyasada satılan Ashab-ı Kehf dizisi kaç VCD den oluşmaktadır.
SORU–10 (10- Puanlık)
GÜNCEL
11 Eylül sonrasında bütün dünyada savaş rüzgârları estiren ABD, bazı ülkelerde bizzat savaş başlatarak, bazı ülkelerin ise yönetimlerini askeri darbelerle devirerek egemenliğini tesis etmeyi tasarlıyordu.
Nisan ayının başlarında Devlet başkanı Hugo Chavez’e yönelik CIA destekli darbe yapıldı. Darbenin amacı, bu ülkenin İsrail’e destek veren ülkelere petrol satışının geçici olarak durdurulması çağrısına olumlu cevap vermesi ve OPEC içinde petrol fiyatlarının düşmesini önlemek için “üretimin kısıtlanması” uygulamasını savunması idi. Dolayısıyla yönetimin darbe ile de olsa devrilmesi gerekiyordu. Ancak ABD destekli bu darbe 48 saat sürdü. Darbe, halkın kararlı direnişi ve silahlı kuvvetlerdeki albay ve binbaşı gibi alt düzey subayların karşı çıkması ile boşa çıktı.
Darbenin başarısız olmasından sonra tekrar görevinin başına dönen devlet başkanı Hugo Chavez’e tebrik mesajları yağdı.
ABD’nin Nisan ayında darbe yaptırdığı ancak başarılı olamadığı ülke hangi ülkedir?
SORU–11 (10- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR
Avrupa ve Kuzey Amerika’dan her yıl 100 kadar nüfuzlu iktisatçı, bankacı, siyaset adamı ve hükümet yetkilisinin katıldığı üç günlük konferanstır.
Bu konferans her yıl bir başka batılı ülkede ve çok sıkı güvenlik önlemleri altında toplanır. Konferansa katılanlar, konferans sırasında tartışılan konuların gizli kalacağına söz verirler. Toplantının amacı; ulusal politikaları ve uluslar arası ilişkileri etkileyen kişilerin, resmi olmayan ve kişisel bir ortamda tanışmalarını ve ortak sorunlarını kendilerini sonradan bağlamayacak bir biçimde tartışabilmelerini sağlamaktır.  Her konferanstan sonra, yalnızca o konferansa ve önceki konferanslarına katılmış olanlara özel bir rapor dağıtılır. Raporda konuşmacıların adları yerine yalnızca hangi ülkeden oldukları belirtilir. İlki Hollanda Prensi Bernhard’ın girişimiyle 1954 ‘te Hollanda’nın Oosterbeek kentinde toplanan konferansın sekreterliği Lahey’dedir.
Her yıl yapılan ve ismini ilk kez yapıldığı konferans salonunun bulunduğu otelden alan bu konferansın adı nedir?
SORU–12 (10- Puanlık)
GENEL KÜLTÜR (Sanat)
Belirli maddeler katılarak yoğunluğu artırılan suya serpilen boyalarla bir desen elde edilmesi ve bu desenin, suyun üstüne kapatılan kâğıda geçirilmesi sanatıdır.
Sözcüğün aslının “bulut gibi” “bulutumsu” anlamlarına gelen Farsça bir kelimeden geldiği kabul edilir. Bu kâğıttaki desenler gerçektende yer yer bulutu andırır.
Bu sanatın önce nerede ortaya çıktığı kesin olarak belli değildir. İlk kez Türkistan’da ya da Hindistan’da yapıldığını ileri sürenler vardır.
Bu sanat dalı ciltçilikte ve hattatçılıkta çok kullanılır. Bazen tek başına bir tablo olarak ta değerlendirilir.
Yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu sanat dalının adı nedir?
Cevaplar İçin Bakınız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.