04 Aralık 2023
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kur’anda Geçen Peygamberlerin Kıssaları Giriş Sayfası

 

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar 2. Dersin İçeriği 3. Tavsiyeler
2.1. Kur’an-ı Kerim
2.2. Kısa Surelerin tefsiri
2.3. Genel Kültür

 

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7
1.1. Hz. Âdem ve iki oğlu 2.1. Hz. Nuh 3.1. Hz. Yakub ve Yusuf 4.1. Hz. İbrahim ve İsmail 5.1. Hz. Eyyub ve sabrı 6.1. Hz. Lukman  7.1. Ashab-ı Uhdud 
  2.2. Hz. Hud (Lise üstü) 3.2. Hz. Yunus  4.2. Hz. Musa ve Harun  5.2. Hz. Zekeriyya ve Yahya 6.2. Hz. Zülkarneyn (Lise üstü) 7.2. Ashab-ı Kehf Genç Yiğitler  
  2.3. Hz. Salih 3.3. Hz. Davud ve Süleyman 4.3. Hz. İsa   6.3. Hz. Üzeyr 7.3. Bahçe Sahipleri
  2.4. Hz. Lut (Lise üstü)         7.4. Ya-Sin Suresinden (Lise üstü)
  2.5. Hz. Şuayb (Lise üstü)           
  2.6. Hz. İlyas (Lise üstü)          

 

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar

Toplam ders süresi: 120 dk 3 ders saati)

Derse Fatiha suresi ile başlanır. Bitirirken Asr suresi ile bitirilir.

Katılımcıların hepsine bir hafta öncesinde konu dağıtılır, okunması ve üzerinde düşünülmesi istenir.

Derste bütün öğrencilerin abdestli olması tavsiye edilir.

En az bir vakit namaz cemaatle kılınır.

Ders programına azami olarak uymaya çalışılır.

Hocalarımız mutlaka sınıf defterine ders sırasında yaşadığı olumlu ve olumsuz noktalara işaret etmeli ve diğer hocalarla bu durum paylaşılmalıdır.

 

2. Dersin Açıklaması

2. 1. KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim tecvitli okumaya dikkat edilir.

Kur’an-ı Kerimden ezber alınır

2. 2.  KUR’ANDA GEÇEN PEYGAMBERLERİN KISSALARI

Muallim/e ders öncesi mutlaka birkaç tefsirden ve peygamberlerin hayatı ile ilgili kitaplardan bakmalı ve öğrencinin yaşı ve kapasitesi gözetilerek konu aktarılmalıdır.

Muallim ders öncesi gerekli kısa notlar almalıdır.

Kıssadan çıkarılacak ders ve ibretleri önceden yazılı olarak not etmelidir.

Derslerde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.

Kıssa genel olarak anlatıldıktan sonra, içerisinden bir veya birkaç bölüm daha ayrıntılı olarak anlatılır. Örneğin Hz. Âdem kıssası anlatılırken Hz. Âdem’in iki oğlu daha özel olarak anlatılabilir.

Kıssalar anlatılırken tarihsel arka planı anlatılmalıdır. Peygamberin hangi tarih, coğrafya da yaşadığı vurgulanmalıdır. Özellikle harita üzerinde gösterilmelidir.

Günümüz için çıkarılacak ders/ibret öğrencilerle birlikte çıkarılıp yazılacak…

Öğrencinin dersi dinlemesi, katılımı sürekli olarak takip edilecek, grafikte düşüş olduğunda farklı bir yöntem izlenmelidir.

 

2. 3. GENEL KÜLTÜR

Her hafta bir konu işlenir.

Son ders olduğu için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları da konuşturabilecek anlatımlar önemsenmelidir.

Genel kültür dersleri başlıkları sadece bir öngörüdür.

Duruma göre ders süresinin bir kısmı soru cevap, ilmihal veya serbest tartışma olarak değerlendirilebilir.

 

2.3.1 Örnek şahsiyetler (Ayrıntı için tıklayınız…)

2.3.2. Kitap tahlili (Ayrıntı için tıklayınız…)

2.3.3. Ülke tanıtımı (Ayrıntı için tıklayınız…)

2.3.4. Medya Okuryazarlığı (Eleştiri/Analiz) (Ayrıntı için tıklayınız!)

 

3.Tavsiyeler

Aşağıdaki tavsiyeler bütün guruplar için geçerlidir. Bazı tavsiyeler yaş gurubuna uynayabilir?

Allah’ın  kitabı her şeyden çok  kalbi,  fikri, amelli hürmete layık olduğu unutulmayıp, O’nun talebesi oldugumuzu hatırdan çıkarmamalıyız.

Düzenli namaz kılma alışkanlığının yanında namazda huşuya önem verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Bu dönemde arkadaşları üzerinde etkin olmaları sağlanarak arkadaşlarının da çalışmalara katılmaları hedeflenmelidir. Bu amaçla arkadaşlarına yönelik programlarda yapılmalıdır. (futbol, masa tenisi, piknik, gezi, vs)

Lise dönemi eğitim açısından öğrencilerin en çok geriledikleri dönem olmaktadır. Bu sorun dikkate alınarak uygun programlar oluşturulmalıdır.

Öğrencilerin sınıflarında aktif olmaları sağlanmalıdır.

Ailesi ile olan ilişkiler güçlendirilmeli ve ziyaretlere devam edilmelidir. Uygun olan velilerin yapılan diğer çalışmalara katılmaları sağlanmalıdır.

Karşıt cinsle olan ilişkilerde meşru dairenin dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Gençlerin aile ile olan ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına önem verilmelidir.

Sigara gibi kötü alışkanlıklardan korumaya dikkat edilmelidir.

Gerek şekil ve gerekse de ahlaki davranışlarında Müslüman kimliğe uygun hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılan yanlışlıklara müdahale edilerek uygun yollarla düzeltilmelidir.

Gençlerin dinledikleri müzikler onların ahlaki gelişimini etkilemesi sebebi ile uygun bir müzik arşivi oluşturularak gençlerin dinlemeleri sağlanmalıdır.

Görsel ürünler gençlerin zihin dünyasında daha kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu amaçla onların yaşlarına uygun CD arşivi oluşturulup uygun periyotlarla izlemeleri sağlanmalıdır.

Gençlerin enerjisini doğru kullanmak ve disipline etmek amacı ile düzenli spor etkinlikleri yapılmalıdır.

Arkadaşlık ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacı ile birlikte olacakları sosyal etkinlikler yapılmalıdır. Yapılan sosyal etkinliklerde gözlemler yapılarak gençlerin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeli ve uygun çözümler üretilmelidir.

Gruptaki gençlerin kendi aralarında ziyaretleşmeler ve birlikte program yapmaları sağlanmalıdır.

Kitap okuma alışkanlığının devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

Düzenli Kur’an ve meal okuma alışkanlığı devam ettirilmelidir.

Yaşadıkları dünyada olaylara duyarlı olmaları için gazete ve haber takip etmeleri sağlanmalıdır.

Sorumluluk duygularının gelişmesi için belirli programlarda görev almaları sağlanmalıdır.

Toplumsal duyarlılıklarını artırmak için yardım kampanyalarında ve yardım dağıtımlarında görev almaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın