24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kur’anda Geçen Peygamberlerin Kıssaları Giriş Sayfası

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar2. Dersin İçeriği
2.1. Kur’an-ı Kerim
2.2. Peygamber Kıssaları
2.3. Genel Kültür
3. Tavsiyeler
Bölüm 1Bölüm 2Bölüm 3Bölüm 4Bölüm 5Bölüm 6Bölüm 7
1.1. Hz. Âdem ve iki oğlu2.1. Hz. Nuh
2.2. Hz. Hud
(Lise üstü)
2.3. Hz. Salih
2.4. Hz. Lut
(Lise üstü)
2.5. Hz. Şuayb
(Lise üstü)
2.6. Hz. İlyas
(Lise üstü)
3.1. Hz. Yakub ve Yusuf
3.2. Hz. Yunus
3.3. Hz. Davud ve Süleyman
4.1. Hz. İbrahim ve İsmail
4.2. Hz. Musa ve Harun
4.3. Hz. İsa
5.1. Hz. Eyyub ve sabrı
5.2. Hz. Zekeriyya ve Yahya
6.1. Hz. Lukman 
6.2. Hz. Zülkarneyn
(Lise üstü)
6.3. Hz. Üzeyr
7.1. Ashab-ı Uhdud 
7.2. Ashab-ı Kehf Genç Yiğitler
7.3. Bahçe Sahipleri
7.4. Ya-Sin Suresinden
(Lise üstü)
1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar
-Toplam ders süresi: 120 dk 3 ders saati)
-Derse Fatiha suresi ile başlanır. Bitirirken Asr suresi ile bitirilir.
-Katılımcıların hepsine bir hafta öncesinde konu dağıtılır, okunması ve üzerinde düşünülmesi istenir.
-Derste bütün öğrencilerin abdestli olması tavsiye edilir.
-En az bir vakit namaz cemaatle kılınır.
-Ders programına azami olarak uymaya çalışılır.
-Hocalarımız mutlaka sınıf defterine ders sırasında yaşadığı olumlu ve olumsuz noktalara işaret etmeli ve diğer hocalarla bu durum paylaşılmalıdır.
2. Dersin Açıklaması
2. 1. KUR’AN-I KERİM
-Kur’an-ı Kerim tecvitli okumaya dikkat edilir.
-Kur’an-ı Kerimden ezber alınır
2. 2.  KUR’ANDA GEÇEN PEYGAMBERLERİN KISSALARI
-Muallim/e ders öncesi mutlaka birkaç tefsirden ve peygamberlerin hayatı ile ilgili kitaplardan bakmalı ve öğrencinin yaşı ve kapasitesi gözetilerek konu aktarılmalıdır.
-Muallim ders öncesi gerekli kısa notlar almalıdır.
-Kıssadan çıkarılacak ders ve ibretleri önceden yazılı olarak not etmelidir.
-Derslerde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.
-Kıssa genel olarak anlatıldıktan sonra, içerisinden bir veya birkaç bölüm daha ayrıntılı olarak anlatılır. Örneğin Hz. Âdem kıssası anlatılırken Hz. Âdem’in iki oğlu daha özel olarak anlatılabilir.
-Kıssalar anlatılırken tarihsel arka planı anlatılmalıdır. Peygamberin hangi tarih, coğrafya da yaşadığı vurgulanmalıdır. Özellikle harita üzerinde gösterilmelidir.
-Günümüz için çıkarılacak ders/ibret öğrencilerle birlikte çıkarılıp yazılacak…
-Öğrencinin dersi dinlemesi, katılımı sürekli olarak takip edilecek, grafikte düşüş olduğunda farklı bir yöntem izlenmelidir.
 
2. 3. GENEL KÜLTÜR
-Her hafta bir konu işlenir.
-Son ders olduğu için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları da konuşturabilecek anlatımlar önemsenmelidir.
-Genel kültür dersleri başlıkları sadece bir öngörüdür.
-Duruma göre ders süresinin bir kısmı soru cevap, ilmihal veya serbest tartışma olarak değerlendirilebilir.

2.3.1 Örnek şahsiyetler (Ayrıntı için tıklayınız…)
2.3.2. Kitap tahlili (Ayrıntı için tıklayınız…)
2.3.3. Ülke tanıtımı (Ayrıntı için tıklayınız…)
2.3.4. Medya Okuryazarlığı (Eleştiri/Analiz) (Ayrıntı için tıklayınız!)
3.Tavsiyeler
Aşağıdaki tavsiyeler bütün guruplar için geçerlidir. Bazı tavsiyeler yaş gurubuna uymayabilir?
-Allah’ın  kitabı her şeyden çok  kalbi,  fikri, amelli hürmete layık olduğu unutulmayıp, O’nun talebesi oldugumuzu hatırdan çıkarmamalıyız.
-Düzenli namaz kılma alışkanlığının yanında namazda huşuya önem verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
-Bu dönemde arkadaşları üzerinde etkin olmaları sağlanarak arkadaşlarının da çalışmalara katılmaları hedeflenmelidir. Bu amaçla arkadaşlarına yönelik programlarda yapılmalıdır. (futbol, masa tenisi, piknik, gezi, vs)
-Lise dönemi eğitim açısından öğrencilerin en çok geriledikleri dönem olmaktadır. Bu sorun dikkate alınarak uygun programlar oluşturulmalıdır.
-Öğrencilerin sınıflarında aktif olmaları sağlanmalıdır.
-Ailesi ile olan ilişkiler güçlendirilmeli ve ziyaretlere devam edilmelidir. Uygun olan velilerin yapılan diğer çalışmalara katılmaları sağlanmalıdır.
-Karşıt cinsle olan ilişkilerde meşru dairenin dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.
-Gençlerin aile ile olan ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına önem verilmelidir.
-Sigara gibi kötü alışkanlıklardan korumaya dikkat edilmelidir.
-Gerek şekil ve gerekse de ahlaki davranışlarında Müslüman kimliğe uygun hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılan yanlışlıklara müdahale edilerek uygun yollarla düzeltilmelidir.
-Gençlerin dinledikleri müzikler onların ahlaki gelişimini etkilemesi sebebi ile uygun bir müzik arşivi oluşturularak gençlerin dinlemeleri sağlanmalıdır.
-Görsel ürünler gençlerin zihin dünyasında daha kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu amaçla onların yaşlarına uygun CD arşivi oluşturulup uygun periyotlarla izlemeleri sağlanmalıdır.
-Gençlerin enerjisini doğru kullanmak ve disipline etmek amacı ile düzenli spor etkinlikleri yapılmalıdır.
-Arkadaşlık ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacı ile birlikte olacakları sosyal etkinlikler yapılmalıdır. Yapılan sosyal etkinliklerde gözlemler yapılarak gençlerin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeli ve uygun çözümler üretilmelidir.
-Gruptaki gençlerin kendi aralarında ziyaretleşmeler ve birlikte program yapmaları sağlanmalıdır.
-Kitap okuma alışkanlığının devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
-Düzenli Kur’an ve meal okuma alışkanlığı devam ettirilmelidir.
-Yaşadıkları dünyada olaylara duyarlı olmaları için gazete ve haber takip etmeleri sağlanmalıdır.
-Sorumluluk duygularının gelişmesi için belirli programlarda görev almaları sağlanmalıdır.
-Toplumsal duyarlılıklarını artırmak için yardım kampanyalarında ve yardım dağıtımlarında görev almaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.