24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Hadis Okumaları (2014-2015)

Derneğimizde 2014-2015 döneminde Hadis Okumaları sohbetleri başlamıştır. Dersleri konusunda yetkin İlahiyatçı yazar Günay Bayburtlu Kesler Hanımfendi vermektedir.

İlk Ders: 14 Ekim 2014 Salı

Gün: Her Salı Saat: 10.00 Yer: Pusula Derneği

 

Konu Başlıkları

Ekim 2014

(14 Ekim) Ömer b. el Hattab ( r.a) rivayet etmiştir. Resulullah (SAV) den işittim şöyle buyurdu: 

Ameller niyetlere göredir.

Herkese ancak niyet ettiği vardır.

Kimin hicreti Allah’a ve Rasülüne ise onun hicreti Allah’a ve Rasülüne’dir.

Kimin hicreti eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise hicreti, hicret ettiği şeyde son bulur. (Hadis 1) 

(21 Ekim) Ömer  b. el Hattab (r.a) rivayet etmiştir.

Bir gün biz Rasulullah (s.a.v.) ‘ın yanında iken birden baktık ki elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıkageldi. Onu bizden kimse tanımıyordu. Nihayet Peygamber (s.a.v.)’in yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı, iki avucunu iki uyluğu üzerine koydu ve “Ya Muhammed, İslam hakkında bana haber ver” dedi. Rasulullah (s.a.v.): “İslam; Allah’tan  başka ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın Rasulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazanda oruç tutman ve yoluna gücün yeterse Beyti (Ka’be’yi) haccetmendir.” buyurdu. Adam: “Doğru söylüyorsun” dedi. Biz onun hem peygambere soru sorup hem de cevap vermesine taaccüb ettik. Adam: “İman hakkında da bana haber ver ” dedi. Rasulullah (s.a.v.): “İman; Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Kadere, hayrına ve şerrine de iman etmendir.” dedi. Adam: “Doğru söylüyorsun” dedi ve “ihsan hakkında bana bilgi ver” diye yine sordu. Rasulullah (s.a.v.): “İhsan; sanki görüyormuşsun gibi Allah’a ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor.” buyurdu. Adam: “Doğru söylüyorsun” dedi ve: “Kıyamet hakkında bana haber ver” diye tekrar sordu. Rasulullah (s.a.v.): “(Bu konuda) sorulan sorandan daha alim değildir.” diye cevap verdi. Adam ” Öyle ise kıyametin alametlerinden haber ver ” dedi. Rasulullah  ( s.a.v.) ” Cariyenin efendisini doğurması, yalınayak sırtı çıplak fakir davar çobanlarının bina yaptırmada yarıştıklarını görmendir.” diye cevap verdi. Sonra adam gitti. Rasulullah ( s.a.v.) bir müddet öyle durdu sonra bana ” Ya Ömer , soran kimdir biliyormusun?” dedi. Ben ” Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dedim. Rasulullah (s.a.v.) ” O Cibril’dir. Size dininizi öğretmek için gelmişti.” buyurdu. (Hadis 2)

(28 Ekim)  2. Hadise devam edildi.

Kasım 2014

(4 Kasım)    Ebu Zer Gıffari ile Muaz b. Cebel  (r.a) dan rivayet edilmiştir.

 Her nerede olursan ol Allah’a (isyandan sakın).

 Kötülüğün ardından hemen iyilik yap ki o kötülüğü yok etsin.

 Halka da güzel huy ile muamele et.   (Hadis 18) 

(11 Kasım) Ebu Hüreyre ( r.a ) rivayet etmiştir.

Sizi nelerden nehyedersem kaçının, size neleri emredersem gücünüz yettiği kadar yapın.

Sizden  öncekileri helak eden  ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefet etmeleridir.  (Hadis 9 ) 

(18 Kasım) .Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet etmiştir.

Kişinin malayaniyi (üzerine gerekmeyeni) bırakması Müslümanlığının güzelliklerindendir.   (Hadis 12 )  

(25 Kasım)  Ebu abdullah Numan b. Beşir ( r.a.) den: Demiştir ki, Rasülüllah ( s.a.v.) i şöyle söylerken işittim:

Helal apaçıktır. Helal de apaçıktır. 

İkisi arasında şüpheli işler vardır.insanlardan bir çoğu onları bilmezler.

Kim bu şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur.

Kim de şüphelilerin içine dalarsa haramın içine dalar. ( bunun hali) tıpkı

koruluğun etrafında sürü otlatan çoban gibidir ki sürüsünü korulukta otlatıverir.

Dikkat edin her padişahın bir korusu vardır. Allah’ın korusu da haram kıldıklarıdır.

Dikkat edin cesedin içinde bir et parçası vardır ki, eğer o iyi olursa bütün ceset iyi olur.

Eğer o bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin o kalbdir.  (Hadis 6 )

Aralık 2014

(2 Aralık)   Ebu Hüreyle (r.a) rivayet etmiştir.

İnsanın eklemlerinden her biri için güneş doğan her günde bir sadaka gerekir.

İki kimse arasında adil olman sadakadır.

Bir kişiye hayvanına binerken yardım edip bindirmen veya eşyasını onun üzerine kaldırıvermen sadakadır.

Kelime-i tayyibe (güzel söz, kelime-i tevhid) sadakadır.

Namaz için attığın her adım sadaka (sevabı) vardır.

Eza veren taşı yoldan kaldırman sadakadır.. (Hadis 26 )  

(9 Aralık)   Ebu Malik Haris b.Asım el Eş’ari (r.a)  rivayet etmiştir.

Temizlik imanın yarısıdır.

Elhamdülillah mizanı doldurur.

Sübhanellahi ve’l hamdülillahi (sözü) göklerle yer arasını doldururlar.- veya doldurur-

Namaz nurdur.

Sadaka (imana) delildir.

Sabır bir ışıktır.

Kur’an senin lehine veye aleyhine delildir.

Her insan sabahleyin işine gider de nefsini satar.

( Neticede) ya nefsini kurtarır ya mahveder.    (Hadis 23)  

(16 Aralık) . .Ebu Hüreyre (r.a.) den, demiştir ki;

                      Bir adam Peygamber (s.a.v.)’e ” Bana nasihat et.”dedi.(Efendimiz) ” Kızma ” buyurdu.

                      Adam birkaç kere tekrarladı. ( Efendimiz ) yine  ” Kızma” diye cevapladı.      (Hadis 16 )

(23 Aralık)    Ebu Rukayyete Temim b. Evs ed-Dariyy (r.a.) den

                     Rasülüllah (s.a.v.) :  Din nasihattir, buyurdu. Biz : Kim için? dedik.

                    O: Allah için, Kitabı için, Rasülü için, Müslümanların imamları (  devlet başkanları) için

                    ve bütün Müslümanlar için, diye cevap verdi.    ( Hadis 7 )

(30 Aralık) . Ebu Hüreyre ( r.a.) den

                     Rasülüllah (s.a.v.)ın şöyle dediğini rivayet etmiştir.

                     Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun.

                     Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna ikram etsin.

                    Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin.    (Hadis 15 )

Ocak 2015

( 6 Ocak 2015 )   15. Hadis’e devam edildi.

( 13 Ocak 2015)  Ebu Hüreyre (r.a.) den demiştir ki, Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu.

Birbirinize hased etmeyiniz.

Alışverişte birbirinizi aldatmayınız.

Birbirinize buğzetmeyiniz.

 Birbirinize sırt çevirip dargın durmayınız.

Birinizin pazarlığı üzerine bir kısmınız pazarlık yapmasın (açık artırma usulü değilse).

Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.

Müslüman Müslümanın kardeşidir.

Ona zulmetmez.

Onu yardımsız bırakmaz.

Onu hakir görmez.

( Üç kere göğsüne işaret ederek) takva işte buradadır.

Kişiye günah olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter.

Müslümanın her şeyi kanı, malı, ırzı Müslümana haramdır.  ( Hadis 35 )

Şubat 2015

( 24 Şubat 2015) Ebu Hüreyre (r.a.) Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. 

 Allah buyuruyor: Kim benim bir velime düşmanlık yaparsa şüphesiz ben ona harp ilan ederim.

 Benim kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşamaz.

                             Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşırsa ben de onu severim.

                             Onu sevdiğim zaman onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.

                              Eğer benden isterse mutlaka veririm.

                              Bana sığınırsa muhakkak onu korurum. ( Hadis 38 )

 

Mart 2015

( 03 Mart 2015 )  Ebu Necih ırbad b. Sariye ( r.a.) den şöyle demiştir.

                             Rasülüllah bize öyle bir va’z verdi ki va’zdan kalpler titredi gözler yaşardı.

                             Biz de dedik ki: Ya Rasülüllah, bu ayrılık va’zı gibi.

                             O halde bize vasiyette bulun.

                             Rasülüllah şöyle buyurdu:

                            Size Allah ( isyan)dan sakınmayı üzerinize emir olan kimse köle de olsa sözünü dinleyip itaat etmeyi vasiyyet ederim.

                            Çünkü ömrü olanlar birçok ihtilaflar görecektir.

                            O zaman sünnetime ve hidayet üzere olan Raşid halifelerin sünnetine sarılınız.

                            Sünnetlere dişlerinizi sıkarak sarılınız.

                            Dini işlerde sonradan uydurulanlardan sakınınız.

                            Çünkü her bid’at dalalettir. ( Hadis  28 )

 

10 MART 2015       28. Hadis’e devam edildi. Bid’atler

17 MART 2015      ebu zerrin-il-gıfari(r.a.)

Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz.

Ey kullarım Benim hidayete kıldıklarımdan başka hepiniz delalettesiniz. O halde benden hidayet isteyin kisize hidayet vereyim .

Ey kullarım benim doyurduklarımdan başka hepsiniz açsınız. Öyle ise benden yiyecek isteyin ki size yiyecek vereyim.

Ey kullarım benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. Öyle ise benden giyecek isteyinki size giyecek vereyim.

Ey kullarım siz gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben de bütün günahları afederim. Öyle ise benden af isteyin sizi afvedeyim.

Ey kullarım siz bana zarar veremezsiniz ki zarar veresiniz. Yine siz bana fayda veremezsiniz ki fayda veresiniz. Ey kullarım evvel geçenleriniz sonra geleçek olanlarınız insanlarınız ve cinleriniz sizin aranızda en muttaki adamın kalbi gibi olsalar yine de mülkümde birşey artmaz.ey kullarım evvel geçenleriniz sonra geleçek olanlarınız insanlarınız ve cinleriniz sizin aranızda en facir( isyankar) adamın kalbi gibi olsalar yine de mülkümden bir şey eksilmez. Ey kullarım evvel geçenleriniz sonra geleçek olanlarınız insanlarınız ve cinleriniz bir yerde dursalar da benden isteseler ben de herbirinize istediklerinizi versem bu benim yanımdaki (hazinem)den birşey eksiltmez. Ancak denize batırılan iğnenin eksilttiği kadar eksiltir. Ey kullarım onlar sizin amellerinizdir.sizin hesabınıza onları ben zaptederim.sonra onları size vereceğim.kim hayır bulursa ALlaha hamdettisin. Kim de başka bulursa kendisinden başkasını kınamasın. ( Hadis 24 )

24 MART 2015.   24. Hadis’e devam edildi.

31 MART 2015   Ebu Said el-Hudri  ( r.a.) şöyle demiştir. Rasülüllah 8S.A.V.) den işittim. Şöyle buyurdu:

İçinizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle güçü yetmezse diliyle, yine güçü yetmezse kalbi ile . Bu ise imanın en zayıfıdır. ( Hadis 34)

7 NİSAN 2015. İbni Ömer (r.a) Rasulullah(s.a.v) omuzlarımdan tuttu ve şöyle buyurdu

dünyada sanki yabancı yahut yolcu imişsin gibi ol.

ibni Ömer (r.)şöyle derdi

akşamladığında sabahı gözleme sabahlayınca da akşamı gözleme . Sıhatinden hastalığına, hayatından ölümüne birşeyler al. ( hadis 40 )

14 NİSAN 2015          40 . Hadis e devam edildi.

21 NİSAN 2015     Mübarek gün ve geceler ve ibadet

28 NİSAN 2015      Ebu Hüreyre (r.a.) Peygamber (s.a.v) den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir :

Kim bir müminden dünya üzüntülerinden birini giderirse Allah ta ondan kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüyü giderir.

Kim bir fakire kolaylık sağlarsa  Allah ta ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar.

Kim bir müslümanı örterse Allah ta onu dünya ve ahirette örter.

Kul kardeşinin yardımında oldukca Allah ta o kula yardım eder.

Kim ilim için bir yola düşerse Allah onunla o kimse için cennete giden yolu kolaylaştırır.

Allah ın evlerinden bir evde Allah ın kitabını okuyan ve aralarında onu müzakere eden hiç bir topluluk yoktur ki üzerlerine sekinet  inmesin,

onları rahmet bürümesin, melekler her taraflarından kuşatmasın.

Allah (c.c) da yanında bulunanlara anmış olmasın.

Kimi ameli geri bırakırsa onu nesebi ileri götüremez. ( Hadis 36)

05 Mayıs 2015      Ebu Mes’ud Ukbe b. Amir el Ensari el Bedri (r.a.) demiştir ki Rasülüllah şöyle buyurmuştur:

İlk Peygamberlik sözlerinden insanların hatırında kalan: ” Utanmazsan dilediğini yap ” sözüdür. ( hadis 20)

12 Mayıs 2015      Enes (r.a.) Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

Allah (c.c.) buyurur ki Ey Ademoğlu, sen bana yalvarıp benden ümid ettikçe senden sadır olan ne olursa olsun afvederim ( çokluğuna ) aldırmam.

Ey Ademoğlu, günahların gökyüzüne ulaşsa sonra da benden afv dilesen seni afvederim.

Ey Ademoğlu, eğer bana yeryüzü dolusu günah getirsen sonra da bana ortak koşmadan bana gelsen ( ölsen ) ben de sana yeryüzü dolusu afv ile gelirim. ( Hadis 42)

 


 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.