19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

SAHABE İKLİMİ SOHBETLERİ 2021

 1. DERS Sahâbe’nin Önemi, Değeri ve Konumu
 2. DERS Sâdık Dost /Hz. Ebû Bekir
 3. DERS Adâlet Timsali / Hz. Ömer
 4. DERS Müslüman Tüccar / Osman b. Affân
 5. DERS Aslanların Aslanı / Ali b. Ebî Tâlib
 6. DERS Risâlet Davasının Annesi / Hatice bint Hüveylid
 7. DERS Peygamberin Havârisi / Zübeyr b. Avvâm
 8. DERS Yaşayan Şehit / Talha b. Ubeydullah
 9. DERS Arslan Pençesi / Sa’d b. Ebî Vakkâs
 10. DERS Ümmetin Emini /Ebû Ubeyde b. Cerrâh
 11. DERS Rahmân’ın Tüccarı / Abdurrahman b. Avf
 12. DERS Kabul Olunmuş Bir Dua / Saîd b. Zeyd
 13. DERS Efendimiz’in (sas) Sevgilisi / Âişe bint Ebî Bekir
 14. DERS Babasının Kızı / Fâtıma bint Resûlillah
 15. DERS Dedesine Benzeyen Torun / Hasan b. Ali
 16. DERS Cennetin Çiçeği / Hz. Hüseyin
 17. DERS Zor İşlerin Adamı / Mus’ab b. Umeyr
 18. DERS Kur’ân Tercümanı / Abdullah b. Abbas
 19. DERS Tevhid Kalesi / Abdullah b. Mes’ûd
 20. DERS Hakikat Yolcusu / Selmân-ı Fârisî
 21. DERS İslâm’ın Mesihî / Ebû Zer el-Ğifarî
 22. DERS Ümmetin Hakîmi / Ebü-d-Derdâ
 23. DERS Mücadele ve Vakar Örneği / Esmâ bint Ebî Bekir
 24. DERS Helal Kazanç Örneği / Câbir b. Abdullah
 25. DERS Cennetin Özlediği Sahâbî / Ammâr b. Yâsir
 26. DERS İstanbul’un Manevi Fatihi / Ebû Eyyûb el-Ensarî
 27. DERS İffet Kahramanı / Safvân b. Muattal
 28. DERS Allah’ın Kılıcı / Hâlid b. Velîd
 29. DERS Müezzinlerin Efendisi / Bilâl b. Rebâh
 30. DERS Şehitlerin Efendisi / Hamza b. Abdülmuttalib
 31. DERS Âlimlerin İmamı / Muâz b. Cebel
 32. DERS Küçük Hizmetkâr / Enes b. Mâlik