24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Çocuklar İçin Ramazan Ve Hayat–1 Bilgi Yarışması

Hazırlayan: Tayfun NASUHBEYOĞLU Ramazan-Ekim 2006 İstanbul

Aşağıdaki sorular Ramazan ayında ilköğretim (ilkokul, ortaokul) seviyesinde hazırlanmış olup, sorulmuştur.

Soru–1
Müslümanlar kardeştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırktan ve hangi renkten olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidirler. Müslüman, diğer Müslüman’ın acısına ve sevincine ortak olur. Zorda olanlara yardım elini uzatır. Dünyanın neresinde olursak olalım Müslümanlarla ortak bir dilimiz ve hareketimiz vardır. Örneğin isimlerimiz birbirinin aynıdır. Ezanların okunması namaz kılınması gibi birçok ortak noktamız vardır.
İslam, birbirlerine bağlı, birbirini seven dünyadaki bütün Müslüman toplulukların hepsine birden ne ad vermektedir?
Soru–2
Namaz kılmak Müslüman olduktan sonraki en önemli ibadettir. Namaz Allah’ın bizlere verdiği nimetlere bir şükran ifadesidir. Namaz kılan insan Allah’a daha çok yaklaşır. Kötülüklerden daha çok korur kendini… Bütün peygamberler ve ona inananlar namaz kılmışlardır. Günde beş vakit namaz iç ve dış dünyamızı tertemiz kılar.
Son peygamber Hz. Muhammed’e hangi olayla birlikte 5 vakit namaz farz kılınmıştır?
Soru–3
Cami ve Mescidler Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar. Cami sadece namaz kılmak için değil aynı zamanda eğitim, sohbet gibi daha birçok özelliğe sahiptir. Camiler birbirlerini tanıyan tanımayan kişileri bir araya getirerek birlik beraberlik ruhunu yerleştirir. Peygamberimiz döneminde camiler çok sade olmasına rağmen sonraki dönemlerde daha gösterişli ve sanatsal değeri daha yoğun camiler yapıldı. Osmanlı Devletinde de camilere özel bir önem verilirdi. Sanat ve mimari de ileri derecelere ulaşılmıştı.
Osmanlı Devleti döneminde yaşamış Edirne’de Selimiye Cami,  İstanbul’da Süleymaniye Cami gibi muhteşem eserler yapmış olan ünlü mimarımız kimdir?
Soru–4
Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indirilmiş en son kitabtır. Kur’an peygamber efendimize 23 yılda inmiştir. Kur’an’da 114 sure vardır. Kolaylık olsun diye her 20 sayfaya bir cüz denmiştir. Kuran-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur. Kur’an Fatiha suresi ile başlar Nas suresiyle sona erer. Kur’an-ı Kerimi okumak ve onu anlamaya çalışmak çok büyük bir ibadettir. Ramazan ayında ise camilerde ve evlerde insanlar her gün cüz cüz Kur’an okurlar.
Kur’an-ı baştan sona okuyup bitirmeye ne isim verilir?
Soru–5
Ramazan ayı dendiğinde akla ilk gelen oruçtur. Oruç Müslümanlara imsak saati ile Akşam namazı vakitleri arasında yeme ve içmeden durabilerek büyük bir sabır örneği verir. Ve bütün dünyada iftar sofraları kurulur. Ezan okunmadan kimse yemeğe başlamaz. Tek bir komut ile herkes orucunu bozar. Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş çocuklarda oruç tutmak isterler. Onlar açlığa dayanamayacağından küçük olduklarından orucun tamamını tutamazlar. Öğle vaktine ya da ikindi vaktine kadar oruç tutarlar.
Oruç tutma yaşı gelmemiş çocukların öğle ya da ikindi vaktine kadar oruç tutmasına halk arasında ne isim verilir?
Soru–6
Müslümanlar çevresinde yaşananlara duyarsız kalmazlar. Bazen çevremizde güzel bazen de kötü şeyler olmaktadır. Güzel davranışın yanında olmak kötü davranışın ise karşısında olmak gerekir. Hiçbir zaman kötülük karşısında umursamaz olamayız. Aksi bir durumda kötülükler çoğalır ve dünya yaşanmaz hale gelir.
Bütün Peygamberler insanlara Allah’ın mesajını anlatmış ve onları İslam’a davet etmişlerdir.
Müslümanların İslam’ı insanlara anlatmasına ne isim verilir?
Soru–7
Yaşadığımız dünya hayatı geçici bir süre için insana verilmiştir. Kalıcı ve sonsuz hayat öteki dünyadadır. Dünya hayatında yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz. Ölümle birlikte yeni bir hayat başlar. Dünyada iken Allah’a inanan ve emirleri doğrultusunda yaşayanlar Cennete, isyan edenler Cehenneme gideceklerdir.  Öldükten sonraki hayatın tamamına ahiret hayatı diyoruz.
Herkesin yeniden diriltileceği, toplanacağı ve adaletle yargılanacağı güne ne isim verilir?
Soru–8
İmanın en önemli esası Allah’a imandır. Allah’a iman etmek için O’nu tanımalıyız. Allah’ı O’nun bize bildirdiği güzel isimlerle tanırız ve O isimlerle Allah’a dua ederiz. En güzel isimler Allah’ındır. Allah’ın güzel isimlerine Esma-ül Hüsna demekteyiz. 
Merhamet eden, merhameti sınırsız olan, inanan inanmayan herkese karşılıksız veren anlamlarına gelen Allah’ın ismi/sıfatı nedir?
Soru–9
Herhangi bir işe başlarken besmele ile başlarız. Besmele ile her an Allah’ı hatırlarız. Yapacağımız iş için Allah’tan yardım dileriz. Besmele, Kur’an-ı Kerim de surelerin başında yer alır. Ancak sadece bir sure besmele ile başlamaz. Çünkü bu surenin başlangıcında inkârcılara bir tehdit vardır.
Başlangıcında besmele bulunmayan sure hangi suredir?
Soru–10
Hz. Muhammed’e peygamberlik 40 yaşında iken gelmişti. Sürekli olarak halkını yalnızca Allah’a ibadet etmeğe çağırıyordu. Müşrikler Peygamberimize ve inanlara karşı her geçen gün baskı ve işkencelerini artırıyorlardı. Bu sebeple peygamberimiz Müslümanlardan hicret etmesini istedi. İlk hicret Habeşistan’a oldu. Daha sonra Medine’ye Hicret edildi. Peygamberimiz Hz Ebubekir ile Medine’ye hicret etmek üzere yola çıktılar. Ancak inkârcılar peygamberimizi öldürmek istiyorlardı. Bu sebeple Peygamberimiz yönünü Medine yolunun tam tersine çevirdi. Ve bir mağaraya sığındılar.
Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir ile birlikte gizlendikleri mağaranın ismi nedir?
Soru–11
Belirli maddeler katılarak yoğunluğu artırılan suya serpilen boyalarla bir desen elde edilmesi ve bu desenin, suyun üstüne kapatılan kâğıda geçirilmesi sanatıdır.
Sözcüğün aslının “bulut gibi” “bulutumsu” anlamlarına gelen Farsça bir kelimeden geldiği kabul edilir. Bu kâğıttaki desenler gerçektende yer yer bulutu andırır.
Bu sanatın önce nerede ortaya çıktığı kesin olarak belli değildir. İlk kez Türkistan’da ya da Hindistan’da yapıldığını ileri sürenler vardır.
Bu sanat dalı ciltçilikte ve hattatçılıkta çok kullanılır. Bazen tek başına bir tablo olarak ta değerlendirilir.
Yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu sanat dalının adı nedir?
Soru–12
Kur’an her kavme mutlaka bir peygamber gönderildiğinden bahseder. İşte bu gönderilen peygamberlerden biriside Musul yakınındaki Ninova şehrine gönderildi. Gönderilen bu peygamber halkı İslam’a davet etti. Uzun yıllar süren mücadelesine rağmen halk iman etmedi. O da Allah’tan emir gelmediği halde şehri terk etti. Hâlbuki Allah’tan emir gelinceye kadar davete devam etmesi gerekiyordu. Allah’tan emir gelmeden ayrıldığı için balık tarafından yutuldu. O da pişman oldu ve Allah’tan af diledi. Kavmine geri döndü. Kavmi bu kez daveti kabul etti. Allah’ta halkın üzerinden azabı kaldırdı.
Kavmini Allah’ın emri gelmeden terk eden ve balık tarafından yutulan sonra bırakılan bu peygamberin adı nedir?
Cevaplar…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.