19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

7. Kâfirun Suresi

1. Ders: Kur’an-ı Kerim
2. Ders: Kısa Surelerin tefsiri:
3. Ders: Genel Kültür
Öğretmen Gözlemleri 2013–2014
1. Kur’an-ı Kerim
2. Kafirun Suresinin Tefsiri
2.1. HEDEF
1- Kafirun suresinin tarihi arka planı
2-  Surenin, küfür dini ile İslam dini arasında hiçbir ilginin bulunmadığını ve her birinin başlı başına ayrı bir düşünce olup uzlaşma imkanının da bulunmadığını açıklamaktadır.
3- ” Ey Kafirler ! nidasının tefsirlerde ki açıklamaları.
4- İslam akidesinin temeli olan tevhid üzerinde yoğunlaşmak.Tevhid’e inanan bir kişi için Allah, mabudlardan bir mabud değil, ancak ve ancak tek mabuddur. Kur’an-ı Kerim’de açıkça Allah’a ibadetin O’nunla birlikte bir başka şeye ibadet etmemek olduğu bildirilmiş ve sadece Allah’a ihlasla yönelmek emredilmiştir.
5- İmanda pazarlık olmaz. Tersi de geçerli: pazarlık olan yerde iman olmaz.Aynı zamanda, Kur’an’ın ilk muhatabını inşa örneklerinin de başında gelir. Aynı zamanda her yer ve zamanda yaşayan tavizsiz iman sahiplerinin dünyanın tüm küfürlerine manifesto niteliğinde cevabıdır.
6- Tevhid bir sistem, şirk ayrı bir sistemdir. Bunlar asla buluşup birleşemez. Tevhid insanı bütün bir varlıkla birlikte ortağı olmayan tek Allah’a yöneltir. İnsanların inanç sistemlerini ve hukuklarını, değerlerini ve ölçülerini, eğitim ve ahlâkını, hayat ve varlıkla ilgili tüm düşüncelerini kendisinden alacağı kaynağı belirler. Mü’minin kendisinden alacağı bu kaynak Allah’tır, sadece Allah, ortaksız olarak Allah. Bu nedenle müminin hayatı bütünüyle bu ilke üzerinde kuruludur. Gizli ve açık hiçbir şekilde şirkle karışamaz. Yolunun tüm aşamalarında böyledir. Böyle net bir ayrılık hem davet edenler için bir zorunluluk, hem de davet edilenler için bir zorunluluktur.
7-Farklılıklar son derece tabiidir. Tabii olmayan şey; farklıların aynı olmayan diğerlerine, öz kimliklerini terk edip kendileri gibi olması konusunda baskı ve dayatma yoluna gitmesidir.
2.2. ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR
Kafir, mabud, din
2.3. ETKİNLİK-YÖNTEM//MATERYALLER
1- “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” sözü üzerine tartışınız.
2-   Dini yalnız Allah’a has kılmak  (zümer suresi 2.ayet ve Beyyine suresi 5. ayetler ele alınarak) sözünü ilgili ayetler dikkate alınarak üzerinde konuşunuz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.