19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

8. Nasr Suresi

1. Ders: Kur’an-ı Kerim
2. Ders: Kısa Surelerin tefsiri:
3. Ders: Genel Kültür
Öğretmen Gözlemleri 2013–2014
1. Kur’an-ı Kerim
2. Nasr Suresinin Tefsiri
2.1. HEDEF
1- Nasr kelimesinin Allah ismine izafe edilmesi.
2- Bu surenin tıpkı Fetih suresinde olduğu gibi, burada da mücadelenin amacının insanla İslam arasındaki engeli kaldırıp yürekleri fethetmek olduğu vurgulanır.
3-Bir Nebi ile dünyevî önder arasındaki farkın ne kadar büyük olduğudur. Bir dünyevî öndere, dünyada büyük bir inkılâb yapmak nasip olsa, o kişi törenler düzenleyerek önderliğinden gurur duyar. Ama burada Allah’ın peygamberi, 23 sene gibi kısa bir sürede bir kavmin akide, düşünce, ahlâk, kültür, medeniyet, muaşeret, siyaset, iktisat ve savaş anlayışını değiştirerek, cahiliyeye boğulmuş bu kavmi bütün dünyaya hâkim olacak bir duruma getirmesine ve dünyanın bütün kavimlerine önder olmaya lâyık hâle kavuşturmasına rağmen, böyle büyük bir başarının sonunda törenler düzenleyip gururlanmak yerine, Allah’a hamd edip mağfiret dilemesi ve O’nu tesbih etmesi emredilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.) de bütün acziyle bu emri yerine getirmekle meşgul olmuştur.
4- Büyük başarıların bizim marifetimiz sonucu değil, Allah’ın bir lutfu olarak meydana gelmesi.
5- Özünüzü-ömrünüzü tüketerek kazanmak ve başarmak. Sonunda ” ben çalıştım ben kazandım” deme yerine estagfirullah demek.Bize yüklenilen hizmeti yerine getirirken eğer bir zaafta bulunduysak Allah’tan aff dilemek. Çünkü Bu, İslâm’ın insanlar arasında oluşturduğu terbiyedir. Bir kimse Allah’ın dini için ne kadar zorluğa katlanmış olursa olsun aklına hiçbir zaman Rabb’inin hakkını ödediği düşüncesi gelmemelidir. Tersine, insan her zaman “ben aslında yapmam gereken kadarını bile yapamadım” şeklinde düşünmelidir. Allah’a, O’nun hakkını ödemede ne kadar eksikliği varsa affetmesi ve yaptıklarını kabul etmesi için dua etmelidir. Allah, Rasulullah’a işte böyle bir terbiye vermiştir.
2.2. ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR
Nasr, feth, hamd, tevvab, istiğfar, sebbih
2.3. ETKİNLİK – YÖNTEM / MATERYALLER / TARTIŞMA
1- “Zaferi zalimler de kazanabilir, fakat ahlaklı zaferi ancak zafer ahlakına sahip olanlar kazanır” ne demek ? bunun üzerine konuşunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.