19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

12. Nas Suresi

1. Ders: Kur’an-ı Kerim
2. Ders: Kısa Surelerin tefsiri:
3. Ders: Genel Kültür
Öğretmen Gözlemleri 2013–2014
1. Kur’an-ı Kerim
2. Nas Suresinin Tefsiri
2.1. HEDEF
1- “İnsanlık” veya “insanlar” manasına gelen adı surede üç kez tekrar edilir. Mushaf’ın Allah’ın adıyla başlayıp “insanlığın” adıyla bitmesi manidardır. Rab seçkin bir zümrenin, sınıfın, herhangi bir inanç çevresinin, belli cemaatlerin ve din saliklerin Rabbi değil, bütün insanların Rabbidir.
2-Allah’ın üç sıfatı zikredilmiş ve O’na sığınılması telkin edilmiştir. Birincisi; “Rabb’in nas’tır” yani insanları yetiştiren, mürebbisi, sahibi ve efendisi olan Allah. İkincisi “Melik’in Nas”tır; yani bütün insanların padişahı ve hükümdarı olan Allah. Üçüncüsü; “İlah’in Nas”tır. Yani, insanların gerçek mabudu olan Allah.
Bu üç sıfatın zikredilmesinin nedeni; “İnsanların Rabb’i, Melik’i ve Mabud’u olarak kamil iktidar sahibi ve kullarını korumaya kadir olan Allah’a sığınırım. Ancak O, insanların kendi kendilerini kurtaramayacağı şeyden onları kurtarır.” inancının pekişmesi içindir.
Sadece bunun için değil O’nun (c.c); Rabb, Melik ve İlah olduğunu vurgulamak içindir de. O’nun dışında hiç kimseye sığınılmayacağını ve gerçek sığınağın O (c.c) olduğu inancını güçlendirmek de bu nedenler arasındadır.
3- Vesvesenin şerrinden Allah’a sığınmanın ne anlama geldiği.( bakz. Tefhimul Kur’an- Mevdudi)
4- Şeytan adının yalnızca görünmeyen varlıkların şerlilerine değil, aynı zaman da insanın da şerlisine verildiği. Böylece insandan insanın Rabbine sığınmış oluruz.
5- Surenin ilk inşa ettiği Allah Resulüdür. Ona sadece görünmeyen varlıklara karşı değil, toplumun içinde ki şeytanlaşmış kimselere karşı da Allah’ın kendisine yeteceği vurgulanır.
6- Allah kendisine sığınanı, sadece kendi dışında ki görünür görünmez türlerin şerrinden değil, kendi türünün şerrinden de korur.
7- Allah’ın “İnsan topluluğunun Rabbi” oluşu, insan teki gibi insan toplulukların da ilahi terbiyenin muhatabı olduğunu gösterir. Bu hakikat, ” Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah’ta o toplumun gidişatını değiştirmez” (Rad suresi 11) ayeti ışığında anlaşılmalıdır.
2.2. ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR
Melik, İlah, Nas, Vesvas, Hannas,
2.3. ETKİNLİK-YÖNTEM//MATERYALLER
Peygamber Efendimizin yatmadan önce İhlas, Muavezeteyn, Ayetel Kürsi ve Fatiha surelerini okuyup, avucunun içine üfleyip vücudunu sıvazlaması ve bunu 3 kere tekrarlaması. Bu sünnetin uygulamaya geçirerek yaşantımızda yer etmesi.
3. Genel Kültür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.