Kısa Sureler Test Sorusu

Konu

:

Kısa Sureler

Hazırlayan: Tayfun NASUHBEYOĞLU

Süre

:

30 dakika

1997-Köse/GÜMÜŞHANE

1-] Fatiha suresinde geçen “Hamd” kelimesinin anlamı nedir?

 

A-) Sevmek          B-) Yermek          C-) Övünmek          D-) Övgü-Şükür          E-) İhlâs    

 

2-] Leheb suresinde geçen ve peygamberimizin amcası olan şahsın asıl ismi nedir?

 

A-) Utbe bin Rebia    D-) Abdulmuttalib

B-) Mugire bin Şube  E-) Abdul-Uzza

C-) Ebu Cehil

 

3-] Aşağıdaki surelerden hangisi Medine’de nazil olmuştur?

 

A-) Nasr Suresi          D-) Fil Suresi

B-) Leheb Suresi        E-) Kâfirun Suresi

C-) Fatiha Suresi

 

4-] İhlas suresinde geçen “Es-Samed” hangi anlama gelir?

 

A-) Allah doğurmamış doğrulmamıştır
B-) Her şey Allah’a muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir
C-) Allah hüküm sahibidir
D-) Allah İşiten’dir
E-) Allah Bilen’dir

 

5-] Yetimlerden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Fil Suresi           D-) Kevser Suresi

B-) Kureyş Suresi     E-) Kâfirun Suresi

C-) Maun Suresi

 

6-] “Fatiha” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Kapatmak          D-) Açmak

B-) Övgü                E-) Görmek

C-) Seslenmek

 

7-] Leheb suresinde geçen kadının lakap adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Ümmü Cemil       D-) Ümmü Habibe

B-) Ümmü Eymen      E-) Ümmü Gülsüm

C-) Ümmü Rukiye

 

8-] Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Ünlü olmak

B-) Kâbe’yi yıkarak ticareti ele geçirmek

C-) Kâbe’nin kutsallığını kıskanması

D-) Tapınağı kirletenlerden öç alma isteği

E-) Arap kabilelerini kendisine boyun eğdirme isteği

 

9-] Kureyşliler ticaret amacıyla yaz ve kış aylarında nerelere yolculuk ederlerdi?

 

        Yaz               Kış

A-) Yemen              İran

B-) Yemen              Filistin

C-) Şam                 Yemen

D-) Yemen              Şam

E-) Habeşistan        Suriye

 

10-] I-Sabır; hüsrandan kurtulmanın bir şartıdır

       II-Sabır; Hak yolda bütün zorluklara katlanmaktır.

       III-Sabır; zulme rıza göstermektir.

 

Yukarıda yapılan sabır tanımlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A-) Yalnız I             D-) Yalnız II

B-) I-II                   E-) II-III

C-) Hepsi

 

11-] Muavezeteyn sureler aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Nasr-Nas           D-) Felak-Nas

B-) Nas-İhlas           E-) İhlas-Felak

C-) Felak-Leheb

 

12-] Salih amel hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) Kâfirlerin yaptığı iyi amellerde salih ameldir
B-) Salih amel imanın bir sonucudur
C-) İman etmiş bir kimse için salih amel bütün iyiliklerin adıdır
D-) İmansız salih amel olmaz
E-) Salih amele dönüşmeyen iman ölüdür

13-] Kevser suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) Kevser soyu kesik demektir
B-) Allah peygamberimize Kevser’i verdi
C-) Mahşer günü peygamberimiz Kevser’in yanında olacaktır
D-) Kevser bir havuzdur
E-) Ondan içen bir daha susamaz

 

14-] Nasr suresinin ışığında Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde peygamberimizden nasıl bir davranış isteniyor?

 

A-) Allah için oruç tut

B-) Allah için zekât ver

C-) Müşrikleri sağ bırakma

D-) Kâbe’yi putlardan temizle

E-) Allah’a hamd ederek, O’nu tesbih et

 

15-]

I-  Şüphesiz biz Sana Kevser’i verdik

II- Senin düşmanın, asıl soyu kesik olandır

III-Şu Halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

 

     Kevser suresi için doğru olan sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) I-II-III               D-) II-I-III

B-) II-III-I              E-) III-II-I

C-) I-III-II

 

16-]

Maun Suresinin Meali

1- Gördün mü o şahıs ki ahirette ceza ve mükâfatı yalanlar

2- İşte yetimi itip kakan

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen

4- İşte (şu) namaz kılanların vay haline

5- Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar

6- ________________________

7- Ve ufacık bir yardımı (veya zekâtı) da engellemektedirler

 

     Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

 

A-) Namazlarında huşû içerisindedirler

B-) Namazlarını fazlaca kılarlar

C-) Namazlarında yanılgıdadırlar

D-) Namazlarını kılmazlar

E-) Onlar gösteriş yapmaktadırlar

 

17-] Kur’an’ın “üçte birine denk” olduğu söylenilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Fatiha               D-) Kâfirun

B-) Asr                   E-) İhlâs

C-) Kureyş

 

18-] İmam Şafi’nin : “Eğer insan bu sure üzerinde düşünürse yalnız bu sure onun hidayeti için yeterlidir.” dediği sure hangisidir?

 

A-) İhlas                 D-) Nasr

B-) Asr                   E-) Fil

C-) Kâfirun

 

19-] Fatiha suresinde geçen “gazaba uğrayanlar ve sapıklar”  kimlerdir?

 

         Gazaba

      Uğrayanlar       Sapıklar

A-) Yahudiler           Hıristiyanlar

B-) Hıristiyanlar        Yahudiler

C-) Yahudiler           Sabiiler

D-) Hıristiyanlar        Müşrikler

E-) Hıristiyanlar        Hindular

 

20-] Asr suresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A-) İnsanlığın hüsranda olduğu

B-) İman-amel ilişkisi

C-) Sabrı ve hakkı tavsiyenin önemi

D-) Yalnız iman etmenin yeterli olduğu

E-) Asr kelimesi ikindi vakti anlamına da gelir

 

21-] Fil vakasından sonra arap müşriklerinin İslami açıdan en önemli tavrı ne olmuştur?

 

A-) Çok sevindiler

B-) Putlara kurban kestiler

C-) Günlerce bayram yaptılar

D-) Uzun bir müddet putlara tapmadılar

E-) Bizanslılara savaş açtılar

 

22-] Aşağıdakilerin hangisi müşriklerin Rasulullah’a yaptıkları uzlaşma tekliflerinden değildir?

 

A-) İstersen seni lider yapalım
B-) İstersen seni istediğin kadınla evlendirelim
C-) İstersen sana Kâbe’nin anahtarlarını verelim
D-) İstersen seni en zenginimiz yapalım
E-)   Bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl da biz senin İlahına tapalım

23-] Kureyş Suresinin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Kureyşi düşmana karşı emin kıldığı
B-) Surede geçen nimetler hatırlatılarak Kâbe’nin Rabbine kulluk etmeğe çağrı
C-) Kureyşin ticaret için yaz ve kış yolculuğuna çıktıklarını
D-) Kureyşin şanının yüksek oluşu
E-) Kureyşi açlıktan kurtarıp doyurduğu

 

24-] Kevser suresinde geçen “ebter” kelimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Kurban kesmek

B-) Namaz kılmak

C-) Soyunun ünlü olması

D-) Oruç tutmak

E-) Soyu kesik olmak

 

25-] Peygamberimize sihir yapan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-) Lübeyd bin Kasım

B-) Abdullah bin Übey

C-) Lübeyd bin Asım

D-) Kâb bin Eşref

E-) Mugire bin Şube

 

26-] Aşağıdakilerden hangisi Felak suresindeki “sığınılması istenilenlerden” değildir?

 

A-) Kalplere vesvese verenlerin şerrinden

B-) Yarattığı şeylerin şerrinden

C-) Gecenin şerrinden

D-) Hased ettiğinde hasedcinin şerrinden

E-) Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden

27-] Nas suresi ışığında “vesveseci” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Üfürükçülük yapar
B-) Sinsice kalplere vesvese verir, kuşku düşürür
C-) Sinsice insanları takip eder
D-) Sinsice insanların arasını bozar
E-) Sinsice insanlara hasedciliği öğütler

 

28-] Fatiha suresi ile Muavezeteyn sureleri arasında anlam bakımından en bariz yakınlık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A-) Fatiha bir duadır. Muavezeteyn sureleri ise sığınma sureleridir
B-) Fatiha da doğru yolu isteyen kul, Muavezeteyn surelerinde doğru yoldan engelleyenlerden Allah’a sığınır
C-) Fatiha suresi ilk sure, Muavezeteyn sureleri ise son surelerdir
D-) Her iki surede Allah’ın kullarına öğrettiği birer duadır
E-) Fatiha ve Muavezeteyn sureleri yatmadan önce Mü’min’lerin okuması sünnet olan surelerdir

 

 Soruları PDF formatında indirmek için tıklayın…

Cevaplar

 

14 thoughts on “Kısa Sureler Test Sorusu

  • 25 Aralık 2014 tarihinde, saat 08:13
   Permalink

   selamün aleyküm. otomatik işaretleme yoktur. Soruların özelliği masa başında hazırlanmadı. sohbet guruplarında kısa surelerin tefsiri yapılıp sonrasında sorular ortaya çıktı. Allah’a emanet

   Yanıtla
  • 27 Mart 2016 tarihinde, saat 18:06
   Permalink

   nisa sana katılıyorum nasıl işaretleniyor bende bulamadım

   Yanıtla
 • 02 Ocak 2018 tarihinde, saat 14:31
  Permalink

  bu çok uzun ve ben buradan çalışmak istiyorum ve şıkları işarertleyemiyorumbu benim yorumum hiç kimse içinden bir şey demesin ben demiyorum sizinkine sizde benimkine etmeyin

  Yanıtla
 • 28 Nisan 2018 tarihinde, saat 11:45
  Permalink

  Cevaplarını biri atabikirmi acil

  Yanıtla
 • 28 Nisan 2018 tarihinde, saat 11:52
  Permalink

  Cevaplarını biri atsın lutfen acil

  Yanıtla
 • 09 Mayıs 2019 tarihinde, saat 16:51
  Permalink

  değişik bir site.. ayrıca güvenli değil.

  Yanıtla
  • 10 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09:08
   Permalink

   merhaba
   ali bey sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. yorumunuzu anlayamadık. “değişik bir site” derken ne demek istiyorsunuz? “ayrıca güvenli değil” derken neyi kastediyorsunuz bilemiyoruz. Güvenliden kasıt internet sitesine girdiğinizde sertifika ile ilgili ise sertifika alırken site bozulabilir dendiği için erteledik. teknik bir sorun. bir çok sitede güvenli değil ibaresi çıkabiliyor. sertifika ile ilgili…
   Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah’a emanet

   Yanıtla
 • 11 Mayıs 2022 tarihinde, saat 20:55
  Permalink

  istifade ettim teşekkür ederim gayet nitelikli sorular.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.