24 Haziran 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kur’an’da Temel Kavramlar

2015-2016 Kur’an’da Temel Kavramlar Bitti

Sunum: Mustafa ÇOLAK

Gün: Her Salı Saat: 19:30 Yer: Pusula Cevatpaşa Bilgi Merkezi

İlk Ders: 3 Kasım 2015 Son Ders:

KAVRAM ÇALIŞMASI İÇERİĞİ

1.Giriş: Yöntem Üzerine

2.Lafız/Mâna İlişkisi: Kavramsal Düşünmeye Giriş     

3.Vahy/Kur’an: İlahi hitaba muhattab olan, mükellef ve mes’ul insan

4.İman/Emân: Bir akideye mensubiyetin ( bağlılığın )  anlamı nedir? (Âmentü )

5.Din/ İslam:

6.Dünya Hayatı/ Âhiret Hayatı, Meâd: Öldükten sonra hiç olma duygusuna verilen cevap olarak ahirete iman

7.Ta’âbbüd/ Tefekkür/ Tezekkür: Kulluğumuzun hayattaki mâhiyeti ve tezahürleri

8.Küfr/Şirk:

9.İhsan/Tevbe: Seferle mükellef oluşumuzun anlamı: “Yolda olmak”ın anlamı

10.Adalet/Zulüm:

11.Tevhid

12.İstiâze/ Dua: Modern hayata ve dünyevileşmeye karşı bir teklimiz var mıdır?

 

YÖNTEM

1. Kavramın etimolojik açıdan tahlili: Lügat anlamının teşhisi

2. Istılahi Cihet: Kavramın katmanları, mefhumu ve referanslarının tespiti

3. Kur’an-ı Kerim’de kavramın ne şekilde ele alındığının tespiti

4. Alt kavramlarla anlamın tâhkim edilmesi

5. “Kavramdan hareketle âmeli düzleme taşınacak konular veya pratikler neler olabilir” in tespiti

KAYNAKLAR

1.    El- Müfredat, Ragıb El- İsfahani: Kur’an Kavramları Sözlüğü

2.    Et-Tarifat, Seyyid Şerif Cürcani: Istılahlar

3.    Kâmus’ul Muhît Tercümesi, Mütercim Asım Efendi: Kâmus

4.    Kur’ani Kavramlar, Komisyon: Haksöz Okulu

5.    İnanç ve Amelde Kur’ani Kavramlar, Muhammed El-Behiy

6.    İslam Ansiklopedisi, TDV

7.    İhsan Fazlıoğlu Kitaplığı

8.    Felsefe ve tasavvuf sözlükleri, diğer kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.