19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kur’an Kıssaları Test Soruları

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından hazırlanmıştır.

1-] Allah meleklere: “Muhakkak ki ben yeryüzünde kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan halife var edeceğim” dediğinde melekler, yaratılacak olan insanın olumsuz hangi özelliklerini gündeme getirmişlerdi?

I-  İnsanın yeryüzünde cimrilik yapacağını;
II- İnsanın yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını;
III-İnsanın yeryüzünde kıskançlığı yayacağını;
IV-İnsanın yeryüzünde kan akıtacak oluşunu;

A-) I-II B-) I-III C-) II-IV D-) II-III E-) III-IV

2-] Aşağıdakilerden hangisi Allah-u Teala’nın, İblis’e Adem’e niçin secde etmediğini sorduğunda İblis’in verdiği cevaptır?
A-) Adem’in bilgili oluşunu
B-) Ateşin topraktan üstün oluşunu
C-) Adem’in Cennet’te sürekli kalacak olacağını
D-) Adem’in ölümsüz oluşunu
E-) Adem’i kıskandığını

3-] Aşağıdakilerden hangisi İblis’in, -Allah-u Teala’nın kendisine kıyamet gününe kadar süre vermesinin ardından- insanoğlunu saptırma yollarından birisi değildir?
A-) Onlara önlerinden, arkalarından, sağ ve sollarından sokulacağım;
B-) Yeryüzünde onlara Sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim;
C-) Onları olmadık kuruntulara düşüreceğim;
D-) Onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini;
E-) Onlara peygamberlerini öldürmelerini emredeceğini;

4-] Aşağıdakilerden hangisi Allah-u Tealanın Adem ve Havva’ya “Cennete yerleşin” dedikten sonraki uyarılarından birisi değildir?
 
A-) Şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.
B-) Acıkmamanız ve çıplak kalmamanız cennette kalmanıza bağlıdır.
C-) Cennette susamayacak ve güneş altında kalmayacaksın.
D-) Şeytan sana da eşine de düşmandır.
E-) Şeytanın dostlarını dost edinmeyin.

5-] Aşağıdakilerden hangisi Şeytanın Adem ve Havva’yı kandırmak için söylediği sözlerden değildir?
 
A-) Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sizin iki melek olmamanız içindir.
B-) Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sizin ebedi yaşayanlardan olmamanız içindir
C-) Size sonsuzluk ağacını haber vereyim mi?
D-) Size yok olmayacak mülkü haber vereyim mi?
E-) Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sizin melik olmamanız içindir.

6-] Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem’in iki oğlundan –Kâbil’in- birisinin diğerini –Habil’i- öldürme sebeplerinden birisidir?

A-) Yalan B-) Kıskançlık C-) Korku D-) Hırsızlık E-) Cinayet

7-] Aşağıdakilerden hangisi Ad kavminin sapma özelliklerinden birisi değildir?
 
A-) Allah’tan başkasına kulluk etmek
B-) Ölçü ve tartıda hile yapmaları
C-) Her yüksekçe yere anıtlar inşa etmeleri
D-) Ölümsüz kılınmak umuduyla sanatsal yapılar inşa etmeleri
E-) Tutup yakaladıklarını zorbalar gibi yakalamaları

8-] Aşağıdakilerden hangisi Tufan sırasında Hz. Nuh’un oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır?

A-) Sağanak yağmur biraz sonra duracak
B-) Dağlar beni sudan korur
C-) Putlar beni korur
D-) Ölüm kaderimize yazılmışsa ölürüz
E-) Sular iyice yükselmeden elimden tut

 9-] Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
A-) Hz.Hud-Ad kavmi
B-) Hz.Salih-Semud Kavmi
C-) Hz.Şuayb-Eykeliler
D-) Hz.Lut-Semud kavmi
E-) Hz.Şuayb-Medyen halkı

10-] Vedd, Suva, Yegus, Ye’uk ve Nesr gibi putlar hangi peygamberin kıssasında geçmektedir?
 
A-) Hz.Lut (a.s)
B-) Hz.Hud (a.s)
C-) Hz.Nuh (a.s)
D-) Hz.Şuayb (a.s)
E-) Hz.İbrahim (a.s)

11-] “Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı” 16/Nahl 48
Ayette bahsedilen “dokuzlu çete” hangi peygamber kıssasında geçmektedir?

A-) Hz. Hud (a.s)           D-) Hz. Şuayb (a.s)
B-) Hz. Salih (a.s)          E-) Hz. Nuh (a.s)
C-) Hz. Lut (a.s)

12-] Peygamberlerden bazılarının eşleri, oğulları, babalarının iman etmediğini görüyoruz.
Aşağıda verilen eşlemelerden hangisi doğrudur?

Peygamber ———- İman etmeyen yakını
A-) Hz. Salih Kızları
B-) Hz.Nuh Babası
C-) Hz.İbrahim Annesi
D-) Hz.Lut Eşi
E-) Hz.Hud Oğlu

13-] Deveyi boğazlamalarına karşılık Hz. Salih kavmine yurtlarında kaç gün süre tanıdı?
A-) 1 gün B-) 3 gün C-) 5 gün D-) 7 gün E-) 9 gün

14-] Müşrikler Hz. Şuayb’ın yaptığı hangi amelinden dolayı; “Atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımızdan dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi emrediyor” cümlesini kullanışlardır?
 
A-) Namaz
B-) Oruç
C-) Zekât
D-) Hacc
E-) Kurban Kesmek

15-] Aşağıdakilerden hangisi Hz. İlyas döneminde müşriklerin taptığı putların isimlerindendir?
A-) Lat B-) Menat C-) Nesr D-) Bal’e E-) Ye’uk

16-] Lut kavmini helak etmek üzere gelen melekler önce Hz. İbrahim’e uğramışlardı. Melekler Hz. İbrahim’e ve hanımına bir evlat ve bir torun müjdelemişlerdi.
Aşağıdakilerden hangisinde kıssada geçen anne, oğul ve torun sıralaması doğru olarak verilmiştir?
  Anne Oğul Torun
A-) Hacer İshak Yakub
B-) Hacer İsmail Yusuf
C-) Sare İshak İsmail
D-) Sare İshak Yakub
E-) Hacer Yakub Yusuf

17-] Tarih de ilk kez ve üstelik toplumsal olarak çirkin bir fiil olan eşcinselliği aşağıda verilen kavimlerden hangisi başlatmıştır?
 A-) Ad kavmi
B-) Lut kavmi
C-) Medyen halkı
D-) Nuh kavmi
E-) Semud kavmi

18)
I- Ad
II- Hicr
III- Ahkaf
IV- İrem
V- Semud
Yukarıda geçen isimlerden hangileri Hz. Hud’un kavmi ile direkt ilgilidir?
 
A-) I-II-III
B-) II-III-V
C-) II-III-IV
D-) I-III-IV
E-) III-IV-V

19-) Aşağıdakilerden hangisi Semud kavminin yaşadığı döneme ait bilgilerdendir?
 
A-) Salih-Ad-Hicr
B-) Hud-Medyen-İrem
C-) Salih-Semud-Hicr
D-) Hud-Ad-Ahkaf
E-) Hud-Semud-Ahkaf
 

20-) Hangi peygamber döneminde mucize olarak verilen ‘deve’, ‘dokuzlu bir çete’ tarafından öldürülmüştü?
 
A-) Hz. Nuh
B-) Hz. Hud
C-) Hz. Salih
D-) Hz. Lut
E-) Hz. Şuayb
 

21-] Talut’un nehri geçme aşamasında olan ordusuna “bir avuçtan fazla su içmeyin” demesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 
A-) Fazla su içilmesi durumunda sağlıklarının bozulacağı
B-) Suya düşman güçlerce zehir atılma ihtimalinin olabileceği
C-) Samimi olanla, olmayanları birbirinden ayırmak
D-) Nefislerini ıslah etmek
E-) Aşırı su içmelerinin savaş kabiliyetini azaltacağı

22-] Hz. Süleyman Belkıs’a gönderdiği mektupta -ayette geçtiği kadarıyla- neler yazmaktadır?
 
A-) Putlara tapmaktan vazgeçin
B-) Namazı kılın, oruç tutun
C-) Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olmuşlar olarak gelin
D-) Adaleti ayakta tutan şahidler olun, ehlinize zulmetmeyin
E-) Taptığınız putlar size Allah katında bir yarar sağlamaz
 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri cinlerin gaybı bilmediğine bir delil olabilir?
 
A-) Yalnız I                    D-) I-II
B-) Yalnız II                   E-) II-III
C-) Yalnız III

24-] Aşağıdakilerden hangisi Calut’u öldürmüştür?
 
A-) Talut
B-) Davut
C-) Süleyman
D-) Nemrut
E-) Firavun

25-] Demiri kullanan ve ondan zırhlar yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Hz. Süleyman
B-) Hz. İlyas
C-) Hz. İdris
D-) Hz. Yunus
E-) Hz. Davut

26-] Hz. Süleyman’ın mektup gönderdiği Belkıs hangi kavmin melikesi idi?

A-) Ad kavmi
B-) Sebe kavmi
C-) Semud kavmi
D-) Eykeliler
E-) Finikeliler
 Cevaplar için tıklayınız

3 thoughts on “Kur’an Kıssaları Test Soruları

  • esra

    sorular harika Allah raZı olsun

  • CEVAP
    ANAHTARI

  • CEVAP
    ANAHTARI YOK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.