02 Aralık 2023
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kısa Sureler Giriş Sayfası

 

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar 2. Dersin İçeriği 3. Tavsiyeler
2.1. Kur’an-ı Kerim
2.2. Kısa Surelerin tefsiri
2.3. Genel Kültür

Ayrıntı için Surelerin üzerine tıklayınız!

1. Fatiha

2. Asr

3. Fil

4. Kureyş

5. Maun

6. Kevser

7. Kafirun

8. Nasr

9. Leheb

10. İhlâs

11. Felak

12. Nas

 

2. Dersin Açıklaması

2. 1. KUR’AN-I KERİM

     Kur’an-ı Kerim tecvitli okumaya dikkat edilir.

     Kur’an-ı Kerimden ezber alınır

2. 2.  KISA SURELERİN TEFSİRİ

Kısa surelerin tefsirinde fatiha, asr ve fil suresinden aşağıdaki sureler sıra ile işlenir. Toplam 12 sure

Muallim/e ders öncesi mutlaka birkaç tefsirden bakmalı ve öğrencinin yaşı ve kapasitesi gözetilerek aktarılmalıdır.

Muallim/e gerekli kısa notlar almalıdır.

Sureden çıkarılacak ders ve ibretleri önceden yazılı olarak not etmelidir.

Derslerde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.

Dersin başında ilk önce hocası surenin Arapçasını ve mealini verir sonra surelerin Arapça ve meali her öğrenciden ezbere tek tek alınır

Günümüz için çıkarılacak ders/ibret öğrencilerle birlikte çıkarılıp yazılacak

Kısa surelerde tarihsel arka planı anlatılmalıdır (sebeb-i nüzul) Nuzül sebebi; Ayetlerin doğru anlaşılmasında katkıda bulunur. Maksattan uzaklaşmamayı sağlar.

Temel kavramlarla ilgili çalışmalara dikkat edilmesi

İşlenilen surenin ana mesajı öğrencilerle müzakere edilerek belirlenmesi

Öğrenilen sureler namazda okurken anlamları düşünülerek okunması tavsiyesi yapılır.

Öğrencinin dersi dinlemesi, katılımı sürekli olarak takip edilecek, grafikte düşüş olduğunda farklı bir yöntem izlenmelidir.

 

2. 3. GENEL KÜLTÜR

Her hafta bir konu işlenir.

Son ders olduğu için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları da konuşturabilecek anlatımlar önemsenmelidir.

Genel kültür dersleri başlıkları sadece bir öngörüdür.

Duruma göre ders süresinin bir kısmı soru cevap, ilmihal veya serbest tartışma olarak değerlendirilebilir.

 

2.3.1 Örnek şahsiyetler (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.2. Kitap tahlili (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.3. Ülke tanıtımı (Ayrıntı için tıklayın…)

2.3.4. Medya Okuryazarlığı (Eleştiri/Analiz) (Ayrıntı için tıklayın…)

Bir cevap yazın