15 Temmuz 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Kısa Sureler Giriş Sayfası

1. Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar2. Dersin İçeriği
2.1. Kur’an-ı Kerim
2.2. Kısa Surelerin tefsiri
2.3. Genel Kültür
3. Tavsiyeler

Ayrıntı için Surelerin üzerine tıklayınız!

1. Fatiha2. Asr3. Fil4. Kureyş5. Maun6. Kevser
7. Kafirun8. Nasr9. Leheb10. İhlâs11. Felak12. Nas
2. Dersin Açıklaması
2.1. KUR’AN-I KERİM
Kur’an-ı Kerim tecvitli okumaya dikkat edilir.
Kur’an-ı Kerimden ezber alınır
2.2. KISA SURELERİN TEFSİRİ
-Kısa surelerin tefsirinde fatiha, asr ve fil suresinden aşağıdaki sureler sıra ile işlenir. Toplam 12 sure
-Muallim/e ders öncesi mutlaka birkaç tefsirden bakmalı ve öğrencinin yaşı ve kapasitesi gözetilerek aktarılmalıdır.
-Muallim/e gerekli kısa notlar almalıdır.
-Sureden çıkarılacak ders ve ibretleri önceden yazılı olarak not etmelidir.
-Derslerde gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.
-Dersin başında ilk önce hocası surenin Arapçasını ve mealini verir sonra surelerin Arapça ve meali her öğrenciden ezbere tek tek alınır
-Günümüz için çıkarılacak ders/ibret öğrencilerle birlikte çıkarılıp yazılacak
-Kısa surelerde tarihsel arka planı anlatılmalıdır (sebeb-i nüzul) Nuzül sebebi; Ayetlerin doğru anlaşılmasında katkıda bulunur. Maksattan uzaklaşmamayı sağlar.
-Temel kavramlarla ilgili çalışmalara dikkat edilmesi
-İşlenilen surenin ana mesajı öğrencilerle müzakere edilerek belirlenmesi
-Öğrenilen sureler namazda okurken anlamları düşünülerek okunması tavsiyesi yapılır.
-Öğrencinin dersi dinlemesi, katılımı sürekli olarak takip edilecek, grafikte düşüş olduğunda farklı bir yöntem izlenmelidir.
2.3. GENEL KÜLTÜR
-Her hafta bir konu işlenir.
-Son ders olduğu için öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları da konuşturabilecek anlatımlar önemsenmelidir.
-Genel kültür dersleri başlıkları sadece bir öngörüdür.
-Duruma göre ders süresinin bir kısmı soru cevap, ilmihal veya serbest tartışma olarak değerlendirilebilir.

2.3.1 Örnek şahsiyetler (Ayrıntı için tıklayın…)
2.3.2. Kitap tahlili (Ayrıntı için tıklayın…)
2.3.3. Ülke tanıtımı (Ayrıntı için tıklayın…)
2.3.4. Medya Okuryazarlığı (Eleştiri / Analiz) (Ayrıntı için tıklayın…)
3.Tavsiyeler
Aşağıdaki tavsiyeler bütün guruplar için geçerlidir. Bazı tavsiyeler yaş gurubuna uymayabilir?
-Allah’ın  kitabı her şeyden çok  kalbi,  fikri, amelli hürmete layık olduğu unutulmayıp, O’nun talebesi oldugumuzu hatırdan çıkarmamalıyız.
-Düzenli namaz kılma alışkanlığının yanında namazda huşuya önem verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
-Bu dönemde arkadaşları üzerinde etkin olmaları sağlanarak arkadaşlarının da çalışmalara katılmaları hedeflenmelidir. Bu amaçla arkadaşlarına yönelik programlarda yapılmalıdır. (futbol, masa tenisi, piknik, gezi, vs)
-Lise dönemi eğitim açısından öğrencilerin en çok geriledikleri dönem olmaktadır. Bu sorun dikkate alınarak uygun programlar oluşturulmalıdır.
-Öğrencilerin sınıflarında aktif olmaları sağlanmalıdır.
-Ailesi ile olan ilişkiler güçlendirilmeli ve ziyaretlere devam edilmelidir. Uygun olan velilerin yapılan diğer çalışmalara katılmaları sağlanmalıdır.
-Karşıt cinsle olan ilişkilerde meşru dairenin dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.
-Gençlerin aile ile olan ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına önem verilmelidir.
-Sigara gibi kötü alışkanlıklardan korumaya dikkat edilmelidir.
-Gerek şekil ve gerekse de ahlaki davranışlarında Müslüman kimliğe uygun hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılan yanlışlıklara müdahale edilerek uygun yollarla düzeltilmelidir.
-Gençlerin dinledikleri müzikler onların ahlaki gelişimini etkilemesi sebebi ile uygun bir müzik arşivi oluşturularak gençlerin dinlemeleri sağlanmalıdır.
-Görsel ürünler gençlerin zihin dünyasında daha kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu amaçla onların yaşlarına uygun CD arşivi oluşturulup uygun periyotlarla izlemeleri sağlanmalıdır.
-Gençlerin enerjisini doğru kullanmak ve disipline etmek amacı ile düzenli spor etkinlikleri yapılmalıdır.
-Arkadaşlık ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacı ile birlikte olacakları sosyal etkinlikler yapılmalıdır. Yapılan sosyal etkinliklerde gözlemler yapılarak gençlerin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeli ve uygun çözümler üretilmelidir.
-Gruptaki gençlerin kendi aralarında ziyaretleşmeler ve birlikte program yapmaları sağlanmalıdır.
-Kitap okuma alışkanlığının devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
-Düzenli Kur’an ve meal okuma alışkanlığı devam ettirilmelidir.
-Yaşadıkları dünyada olaylara duyarlı olmaları için gazete ve haber takip etmeleri sağlanmalıdır.
-Sorumluluk duygularının gelişmesi için belirli programlarda görev almaları sağlanmalıdır.
-Toplumsal duyarlılıklarını artırmak için yardım kampanyalarında ve yardım dağıtımlarında görev almaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.