16 Nisan 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BALKAN KİTAPLIĞI

S. No

Kitap ismi

Yazar

Yayınevi

Yayın Yılı

Sayfa

1. 1896 (Hicri 1314) Kosova Vilayeti Salnamesi (Üsküp, Priştine, Prizren, İpek, Yenipazar, Taşlıca) H. YıldırımAğanoğlu RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 2003 382
2. Ah Şu Balkanlar Aslıyüce Erdoğan YESEVİ YAYINCILIK 2007 230
3. Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-Bulgaristan-Yunanistan-Arnavutluk/ (4.cilt, 4,5. ve 6.kitap) Ekrem Hakkı Ayverdi İSTANBUL FETİH CEMİYETİ YAYINLARI 1982 492
4. Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-Romanya-Macaristan (1.cilt, 1.ve 2.kitap) Ekrem Hakkı Ayverdi İSTANBUL FETİH CEMİYETİ YAYINLARI 1979 225
5. Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-Yugoslavya (2.cilt, 3.kitap) Ekrem Hakkı Ayverdi İSTANBUL FETİH CEMİYETİ YAYINLARI 1981 567
6. Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-Yugoslavya (3.cilt, 3.kitap) Ekrem Hakkı Ayverdi İSTANBUL FETİH CEMİYETİ YAYINLARI 1981 388
7. Balkan Halide Alptekin KAYNAK KİTAPLIĞI 2006 254
8. Balkan Acıları Hastanın Başucunda Kırk Gün Stephane Lauzanne KASTAŞ YAYINLARI 1990 139
9. Balkan Blues Petros Markaris MERKEZ KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK A.Ş 2007 132
10. Balkan Harbini Niçin Kaybettik? Tüccarzade İbrahim Hilmi İz Yayıncılık 2017 196
11. Balkan Savaşı Aram Andonyan ARAS YAYINCILIK 528
12. Balkan Savaşı İbrahim Artuç KASTAŞ YAYINLARI 1988 340
13. Balkan savaşı 1912–1913 1. dünya savaşının provası Richard C. Hall
14. Balkan Savaşı Günlüğü Gustav von Hochwachter TÜRKİYE İŞ BANKASI YAYINLARI 2008 152
15. Balkan Savaşı Hikâyeleri Dr. Nesime Ceyhan SELİS KİTAPLAR 2006 263
16. Balkan Savaşı Üçüncü Kolordu’nun ve İkinci Doğu Ordusu’nun Muharebeleri Mahmud Muhtar Paşa GÜNCEL YAYINCILIK 2003 175
17. Balkan Savaşları 1912–1913 1. Dünya Savaşı’nın Provası Richard C. Hall HOMER YAYINLARI 2003 224
18. Balkan Tarihi 1 / 18. ve 19. Yüzyıllar Barbara Jelavich KÜRE YAYINLARI 2006 431
19. Balkan Tarihi 2 / 20. Yüzyıl Barbara Jelavich KÜRE YAYINLARI 2006 506
20. Balkan Uçurumlarında Karl May YURT KİTAP YAYIN 2002 444
21. Balkan Volkanı Dr. Arslan Tekin ÖTÜKEN NEŞRİYAT
22. Balkanlar Mustafa Balbay CUMHURİYET KİTAPLARI 297
23. Balkanlar Prof. Dr. Erol Manisalı/ Prof. Dr. Halil İnalcık EREN YAYINCILIK 300
24. Balkanlar William M. Sloane NESNEL YAYINLARI 2008 208
25. Balkanlar 1804–1999 Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler
Orjinal Adı: The Balkans 1804–1999
Misha Glenny SABAH KİTAPLARI 2001 568
26. Balkanlar Defteri Nesteren Davutoğlu EPSİLON YAYINLARI 2006 316
27. Balkanlar El Kitabı Cilt 1 / Tarih Osman Karatay/ Bilgehan A. Gökdağ KARAM YAYINLARI 2006 683
28. Balkanlar El Kitabı II. Cilt Çağdaş Balkanlar Osman Karatay/ Bilgehan A. Gökdağ VADİ YAYINLARI 2007 606
29. Balkanlar El Kitabı III. Cilt Dil ve Edebiyat Osman Karatay/ Bilgehan A. Gökdağ/ Melehat Pars VADİ YAYINLARI 2007 582
30. Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları Vassilis K. Fouskas AYKIRI 2004 214
31. Balkanlar ve Osmanlı Devleti Yayın Sacit Kutlu İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2007 575
32. Balkanlarda Osmanlı mirası imparatorluk mirası. Balkanlarda ve ortadoğuda Osmanlı damgası Maria todorova
33. Balkanlarda Osmanlı mirası ve ulusçuluk Kemal H. Karpat
34. Balkanların tarihi Castellan georgei
35. Batı’dan Doğu’ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler Gürbüz Bahadır ÇİZGİ KİTABEVİ 2002 269
36. Bir Tarih Laboratuarı Balkanlar William M. Sloane NESA YAYIN GRUBU 2008 207
37. Bulgaristan / Balkanlarda Osmanlı Medeniyeti Belgeseli – I ( VCD’li)
Resimli VCD
İsmail Kahraman ANADOLU BASIN VE YAYINCILIK 2000 192
38. Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tekkesi KAYNAK YAYINLARI 280
39. Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihi Kolektif EVRENSEL BASIM YAYIN 272
40. Bulgaristan Mektupları Kemal Özer NAZIM KİTAPLIĞI 2006 424
41. Bulgaristan Mektupları Ahmet Hamdi AksekiDoç. Dr. Ferhat Koca RAĞBET YAYINLARI 2000 120
42. Bulgaristan Müslümanlarında Dini Islahat Düşüncesi Doç. Dr. İbrahim Hatiboğlu EMİN YAYINLARI 2008 220
43. Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy Kültür bakanlığı
44. Bulgaristan Türkleri Bilal N. Şimşir BİLGİ YAYINEVİ 404
45. Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar-I M. Türker Acaroğlu I IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2007 368
46. Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar-II M. Türker Acaroğlu IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2007 544
47. Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri Bilgin Çelik YENİDEN ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK YAYINLARI 2008 180
48. Değişen Dünyamız (Balkanlar ve Türklük) Yaşar Nabi Nayır VARLIK YAYINLARI NE ALIRSAN 272
49. Elveda Balkanlar / Unutulan Vatan İsmail Bilgin TİMAŞ YAYINLARI 2007 352
50. Fatmacık (2,3. Sınıflar İçin) Bulgaristan Türk Masalları Aygören Dirim ESİN YAYINEVİ 2005 64
51. Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi Hüseyin Memişoğlu Kültür bakanlığı
52. Günümüz Bulgaristan Aleviliği Doç. Dr. İlyas Üzüm HORASAN YAYINLARI 2007 181
53. Hayalet bilimi ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal ve Balkanlar Şaban H. Çalış ÇİZGİ KİTABEVİ 2001 235
54. Hayali cemaatler, milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması Benedict anderson
55. İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar R.J Crampton YAYINODASI YAYINCILIK 2007 363
56. İmparatorluğun en uzun yüzyılı İlber ortaylı
57. İmparatorluk mirası balkanlarda ve Ortadoğu’da Osmanlı damgası L. carl Brown
58. Kayıplar Kosova Zeki Bulduk ŞEHİR YAYINLARI 2000 102
59. Kosova Noel Malcolm SABAH KİTAPLARI 448
60. Kosova Bağımsızlık Yolunda Murat Yılmaz İLKE YAYINCILIK 2006 136
61. Kosova Sorunu Soğuk Savaş Sonrası Hüseyin Emiroğlu ORİENT YAYINLARI 2006 442
62. Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri ANADOLU SANAT YAYINLARI
63. Kosova, Kanlı Ova Osman Karatay İZ YAYINCILIK 176
64. Kosova’da Maziye Karışanlar Hasan Mercan Kültür bakanlığı
65. Kosova’da Türk Kültürü Ve Türkçe Düşünmek Altay Suroy Recepoğlu
66. Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar Hüseyin Dallı TÜRK DİL KURUMU YAY 1991 201
67. Makedon Ve Sırp Romanlarında Türkler Ve Türk İzleri Melahat Pars Kültür bakanlığı
68. Makedonya sorunu Jön Türk ihtilalinin kökenleri 1903–1908 Gülay tokay
69. Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler Hamdi Hasan TÜRK DİL KURUMU YAY.
70. Medeniyetin İzinde Yunanistan’dan Almanya’ya Adım Adım Balkanlar Ve Avrupa Hasan Yılmaz

Nihat Kaşıkçı

Kültür bakanlığı
71. Milliyetler ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu Stefanos Yerasimos İLETİŞİM YAYINLARI 2000 504
72. Modern Yunanistan tarihi Richard clogg
73. OSMANLI KARİKATÜRÜNDE BALKAN SORUNU 1908-1914 Tobias Heinzelmann 2004 262
74. OSMANLI’DA BİR PAPAZ[i]
Günahkâr Sofroni’nin Çileli Hayat Hikâyesi, 1739–1813
Vraçalı Sofroni 2003 80
75. OSMANLIDA SIRP İSYANLAR
19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar
Selim Aslantaş 2007 248
76. Otomobille İlk Gezi/ Balkanlar 1908 resimli Frances Kinsley Hutchinson AKSOY YAYINCILIK 312
77. Panislavizm Ve Rus Milliyetçiliği Hans khon
78. Paylaşılmayan Balkanlar Halil Akman IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2006 352
79. Plevne Müdafaası & Kıskançlıkların Kaybettirdiği Balkanlar Mahmud Talat Bey BABIÂLİ KÜLTÜR YAYINCILIĞI 2008 224
80. Sanal Savaş -Kosova ve Ötesi Michael Ignatieff EVEREST YAYINLARI 2000 233
81. Sovyetlerden Rusya Federasyonu’na Kapitalist Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar Filiz İrge IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK 2006 336
82. Tanzimat ve Bulgar meselesi Halil inalcık
83. Türk İdaresinde Bulgaristan (973–1255) Ahmet Refik ENDERUN KİTABEVİ 80
84. Türk Komünistlerinin Bulgaristan Maceraları Sabri Tata BOĞAZİÇİ YAYINLARI 1993 150
85. Türklerin Rumeli’ye Vedası Ellis Ashmead Bartlett İz Yayıncılık 2014 336
86. Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar Gencer Özcan/ Kemali Saybaşılı BAĞLAM YAYINCILIK 312
87. Yunan ulusunun doğuşu Herkül millas