9. Leheb Suresi

 

1. Ders: Kur’an-ı Kerim

2. Ders: Kısa Surelerin tefsiri:

3. Ders: Genel Kültür

Öğretmen Gözlemleri 2013–2014

1. Kur’an-ı Kerim

1.

2.

2. Leheb Suresinin Tefsiri

2.1. HEDEF

1- Leheb suresinin arka planı

2- Kur’an’ı Kerim’in sadece bu suresinde İslam düşmanı olan Ebu Leheb’in lanetlenilerek bahsedilişinin nedenleri..

3-Allah(c.c), bizlere Kur’an da müşriklerin elebaşlarının özellikleri ile ilgili ilahi bir tablo çiziyor. Olayın çok iyi okunması çağdaş küfrün elebaşlarını iyi tanımamızı anlatması.

4-Kâfirler, Allah’ın yeryüzüne göndermiş olduğu Rasulülerinin risaletlerine ve vahyine karşı takındıkları tavırları, Allah(c.c)’a kulluğun önünde engel oluşturmaları yüzünden ateşle cezalandırılacaklardır. Bu Allah’ın adaletin sonuc-Herkes yaptığı eylemlerle kendi dünya ve ahiretinin akıbetini belirlemektedir. Allah hiç kimseye zulmetmiyor. udur.

5-Herkes yaptığı eylemlerle kendi dünya ve ahiretinin akıbetini belirlemektedir. Allah hiç kimseye zulmetmez.

6-Mal ve servet ister miras yoluyla, ister çalışıp kazanmakla sağlanmış olsun, ilahi murada yani O’nun hazırladığı hayat sistemine göre değerlendirilmediği ve ona göre harcanmadığı takdirde ahiret gününde vebal ve azap olmaktan başka hiçbir şeye yaramaz.

7- Düşman ne kadar kötü, zalim ve gaddar olursa olsun, ümitsizliğe düşmemek lâzımdır. İslâm düşmanları, her zaman küfürlerinin gereğini yapmışlar ve yapacaklardır. Zaten onlardan bu beklenir. Kur’an, inanan insanlara hiç bir zaman ümitsizliğe düşmemeyi emretmektedir. Bununla beraber, zalimlerin zulmü ne kadar şiddetli, maddi güçleri ne kadar çok ve kuvvetli olursa olsun, Allah’ın gücü ve kuvveti onların güç ve kuvvetinden üstündür. Bir an gelir, Allah onlara Ebu Leheb’e verdiği gibi gereken cezayı verir; onları dünya ve ahirette perişan eder. Onun için, üzülmeye ve sıkılmaya gerek yoktur. Allah, zalimlere zulümlerinin cezasını, mazlumlara da, haklarını elbette verecektir.

8- Şu veya bu milletten olmanın hiç bir üstünlük ifade etmediği, üstünlüğün ancak ve ancak iman, inanç ve takva ile olacağı.

9- Kur’ani ölçü bellidir; ya Tevhidi mücadeleye destek verip risalet önderleriyle beraber yüce Allah’ın rızasına kavuşulacak ya da Tevhidi esaslara karşı olanlarla beraber bulunup onları azabına ortak olunacaktır. Tevhidi esaslarda gri renk yoktur; renkler siyah ve beyaz olarak belirlenmiştir. Bu nedenle nemelazımcı bir tavır takınılarak bir kenarda durulmaz, kişiler, kişiliklerine, kimliklerine, inanç ve değerlerine göre saflarını belirlemelidirler.

 

2.2. ÖNE ÇIKAN KAVRAMLAR

Leheb, tebbet, hammaletel hatab, cid, mesed, habl

2.3. ETKİNLİK-YÖNTEM//MATERYALLER

“Ebu Leheb ölür, fakat Ebu Leheblik yaşar” üzerinde konuşunuz.

“Küfür tek millettir” sözünden ne anlaşilıyor.?

Günümüzde ve geçmişte İman ehline ve İslama düşmanlıkta sembolleşen kişiler kimlerdir? araştırınız.

Bir cevap yazın