19 Mayıs 2024
PUSULA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GENÇ PUSULA DERSİN İŞLENİŞİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK GENEL KURALLAR VE TAVSİYELER

Dersin işlenişi sırasında dikkat edilecek genel kurallar
-Derse Fatiha suresi ile başlanır. Bitirirken Asr suresi ile bitirilir.
-Katılımcıların hepsine bir hafta öncesinde konu dağıtılır, okunması ve üzerinde düşünülmesi istenir.
-Derste bütün öğrencilerin abdestli olması tavsiye edilir.
-En az bir vakit namaz cemaatle kılınır.
-Ders programına azami olarak uymaya çalışılır.
-Hocalarımız mutlaka sınıf defterine ders sırasında yaşadığı olumlu ve olumsuz noktalara işaret etmeli ve diğer hocalarla bu durum paylaşılmalıdır.
TAVSİYELER
-Allah’ın  kitabı her şeyden çok  kalbi,  fikri, ameli hürmete layık olduğu unutulmayıp, O’nun talebesi oldugumuzu hatırdan çıkarmamalıyız.
-Düzenli namaz kılma alışkanlığının yanında namazda huşuya önem verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
-Bu dönemde arkadaşları üzerinde etkin olmaları sağlanarak arkadaşlarının da çalışmalara katılmaları hedeflenmelidir. Bu amaçla arkadaşlarına yönelik programlarda yapılmalıdır. (futbol, masa tenisi, piknik, gezi, vs)
-Lise dönemi eğitim açısından öğrencilerin en çok geriledikleri dönem olmaktadır. Bu sorun dikkate alınarak uygun programlar oluşturulmalıdır.
-Öğrencilerin sınıflarında aktif olmaları sağlanmalıdır.
-Ailesi ile olan ilişkiler güçlendirilmeli ve ziyaretlere devam edilmelidir. Uygun olan velilerin yapılan diğer çalışmalara katılmaları sağlanmalıdır.
-Karşıt cinsle olan ilişkilerde meşru dairenin dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.
-Gençlerin aile ile olan ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına önem verilmelidir.
-Sigara gibi kötü alışkanlıklardan korumaya dikkat edilmelidir.
-Gerek şekil ve gerekse de ahlaki davranışlarında Müslüman kimliğe uygun hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılan yanlışlıklara müdahale edilerek uygun yollarla düzeltilmelidir.
-Gençlerin dinledikleri müzikler onların ahlaki gelişimini etkilemesi sebebi ile uygun bir müzik arşivi oluşturularak gençlerin dinlemeleri sağlanmalıdır.
-Görsel ürünler gençlerin zihin dünyasında daha kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu amaçla onların yaşlarına uygun CD arşivi oluşturulup uygun periyotlarla izlemeleri sağlanmalıdır.
-Gençlerin enerjisini doğru kullanmak ve disipline etmek amacı ile düzenli spor etkinlikleri yapılmalıdır.
-Arkadaşlık ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacı ile birlikte olacakları sosyal etkinlikler yapılmalıdır. Yapılan sosyal etkinliklerde gözlemler yapılarak gençlerin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeli ve uygun çözümler üretilmelidir.
-Gruptaki gençlerin kendi aralarında ziyaretleşmeler ve birlikte program yapmaları sağlanmalıdır.
-Kitap okuma alışkanlığının devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
-Düzenli Kur’an ve meal okuma alışkanlığı devam ettirilmelidir.
-Yaşadıkları dünyada olaylara duyarlı olmaları için güvenilir haber kanalı takip etmeleri sağlanmalıdır.
-Sorumluluk duygularının gelişmesi için belirli programlarda görev almaları sağlanmalıdır.
-Toplumsal duyarlılıklarını artırmak için yardım kampanyalarında ve yardım dağıtımlarında görev almaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.