ÇOCUK VE ÇİÇEK

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİN ZULMÜNE HAYIR
Derneğimiz Çin zulmünü dile getirmek amacıyla Bayrampaşa İHH Kadın Kolları ile birlikte çiçek dikimi ve seminer düzenledi. Veli ve çocuklarımız etkinliğe katıldılar.
“Doğu Türkistan İslam Medeniyetinin kadim bölgelerinden biridir. Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin; Doğu Türkistan’dan İlk Müslüman Türk Hakanı Satuk Buğra Han’ı, “Dîvânü Lugati’t-Türk” adlı eseri yazan ilk Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud’u, “Kutadgu Bilig” adlı eserin sahibi şair, yazar ve devlet adamı Yusuf Has Hacip’i silemezsiniz.Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri olarak; soykırıma sessiz kalmayacağız,Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan’ın yanında Çinin ve zulmünün karşısındayız.”

Etkinlikte yer alan İHH Bayrampaşa Kadın birimine teşekkür ediyoruz.

Bir cevap yazın